« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce výzev operačních programů pro vysoké školy a výzkum a vývoj v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP JAK)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce výzev operačních programů pro vysoké školy a výzkum a vývoj v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP JAK)
Volné místo - ministerský XXXX v oddělení koncepce výzev operačních programů pro vysoké školy a výzkum a vývoj v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP JAK),MŠMT ČRNaposledy čtené články
Č.j.: MSMT-VYB-207/2022-3    
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
Ministerský rada v oddělení koncepce výzev operačních programů pro vysoké školy a výzkum a vývoj v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT
Doba neurčitá <.>
Platová třída: 13
Platový tarif: v rozmezí 30 780 – 45 420 Kč (v závislosti na počtu let praxe,přiznání osobního příplatku v závislosti na kvalitě výkonu služby a motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci) <.>
Obory státní služby: 10 – Výzkum,vývoj a inovace <,>
                                    38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy <.>
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu <.>
Další požadavek: znalost anglického jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky <.>
Předpokládaný nástup: 1.února 2023 nebo dle dohody
Žádosti zasílejte do: 11.prosince 2022
Charakteristika vykonávaných činností
koncepční a koordinační práce v oblasti podpory výzkumu a vývoje z fondů Evropské unie v rámci operačního programu XXX XXXX XXXXXXXX (dále jen „OP JAK“) i operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“);
věcná gesce nově připravovaných výzev OP JAK v oblasti „open access“ / „open data“ / „open science“ z pozice oborného garanta pro oblast výzkumu a vývoje;
výklad svěřené problematiky a komunikace jak směrem k žadatelům / příjemcům dotace (konzultace,prezentace na seminářích apod.),tak směrem k dalším útvarům implementační struktury OP VVV a OP JAK (konzultace,vydávání st...

Načteno

edesky.cz/d/5800248

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz