« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument196_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument196_2022.pdf
Magistrát města Ostravy odbor financí a rozpočtu
<br> Vaše značka: Ze dne:
<br> Č.j.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje: Telefon:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMD/80343 8/22/OFRfKov
<br> Ing.Petra K0vářová 599 443 522
<br> petrakovarova ] ©ostrava.cz
<br> 30.1 ].2022
<br> Veřejná vyhláška
<br>,<.> ll!lllllltIlllftutttljgttlllíwlllmllllJJL„ <.>
<br>.=.dop:
<br> c,<.> „iM/72,01
<br> - dle rozděíovníku -
<br> Magistrát města Ostravy,odbor financí a rozpočtu,v souladu s ustanovením & 50 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění zákona pozdějších předpisů,oznamuje,že ve dnech
<br> od 30.11.2022 do 04.01.2023
<br> jsou v budově Magistrátu města Ostravy na odboru financí a rozpočtu,oddělení daní a cen,zpřístupněny
<br> k nahlédnutí
<br> hromadné předpisné seznamy o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za
<br> rok 2021
<br> 0: o.o: n: na na o: 01 o: ní na 0: o: o-
<br> o.o: o: a.ne 01 o: o: o.m n:
<br> Prokešovo nám.8 729 30 Ostrava
<br> www.ostrava.cz posta©ostrava cz
<br>.j.SM017935411221'0FRIK0V.j.SM01793616I2210FRIKOV.j.SMOITSSOSTIZŽIOFRIKOV.j.SM017951171'22/0FRIK0V.j.SMOI7951 42!221'0FRIKOV.j.SMOI795156i2210FRIKov.j.SM01795160122IOFRIKOV.j.SM01'79516212210FRIKOV.j.SM0179516512210FRÍKOV.j.SM017951701221'0FR1K0V.j.SM0179517'H22IOFRIKOV.j.SM01'7951821221'OFR1K0V.j.SM01795185I221'0FRIKOV.j.SM01795197122IOFRIKOV ].SMC/79520812210FRIKOV ].SMOI795211I2210FRIKOV j.SMC/795213i22l0FRlKov ].SMOITSSZ14I22IOFRIKOV ].SM017952181'2210FRIKOV ].SMOí795218122íOFRIKov ].SMOI795220122l0FRIKOv ].SM0179522212210FR1KOV ].SMOJ'795223I22IOFRIKOV.j.SMOI7952241221'0FRIKOV ].SMOI79522612210FRIKOV
<br> ré 00845451 DIČ CZOO845451 Cislo účtu 300154649297309/0800 ID DS Szubv7w
<br> C“ nr 01 O: 01 n: 04 01 n: O: O: ()( n: O' n: o: 0: (k 0! O' O: 0: na ní O< n'_.q_.u'_.u'_.n'—.u'_.n'_.|'_-|'—-\'_.n'_.<.> |_.q_.\_.\'_.u'_.u'_.n'_.n'_.|'—-u_.-_.<.> n_.\_.u_
<br> SMOJ'795227I2210FRIKOV.<.> SM0179522812210FR1KOV.<.> SM...

Načteno

edesky.cz/d/5800181

Meta

Veřejná vyhláška   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz