« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument197_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument197_2022.pdf
Statutární město Ostrava Š.:: rada města ' '
<br> DODATEK Mig/MÁ “Wa
<br> „,„„ i _.<.> Z-"ÍL' Ustí-ava.ldi“- dUP-
<br> aeek M7
<br> "Agia-„f.„wu UG "»11
<br> : lí 5: rac.:
<br> 30 41- 21322 HW-
<br> une“
<br> k návrhu programu 3.zasedání zastupitelstva
<br> města konaného dne 7.prosince 2022
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Předkladatelé Inq.XXXXX XXXXXX.MĚ,primátor,a MgL Zuzana Baiqarová,náměstkyně primátora:
<br> 26 <.>
<br> Informativní materiál pro členy Zastupitelstva města Ostravy o aktuálním stavu přípravy projektu Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy
<br> Předkladatel Mqr.Zuzana Baigarová,náměstkyně primátora:
<br> 27 <.>
<br> 28 <.>
<br> 29 <.>
<br> 30 <.>
<br> 31 <.>
<br> Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě uznatelných nákladů projektu „Městečko bezpečí“
<br> Odpověď na dotaz člena zastupitelstva města Bc.Aleše Boháče.MBA ve věci stavby Parkovacího domu u Krajského úřadu
<br> Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
<br> Návrh na pořízení změny Uzemního plánu Ostravy
<br> Návrh: „Program na obnovu nevyužitých budov za účelem rozvoje bytového fondu v Ostravě“
<br> Předkladatel Mgr.XXX XXXXXX.náměstek primátora:
<br> XX <.>
<br> Mimořádně dotace a peněžitý dar v oblasti Sportu
<br> Předkladatel Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstkyně primátora:
<br> 33 <.>
<br> 1/3
<br> Aktualizace podmínek Programu Global Experts — Podpora příchodu excelentních vědců na univerzity v Moravskoslezském kraji a žádost o mimořádnou dotaci Ostravské univerzitě
<br> Statutární město Ostrava “*r : 5,— „=— _ i,<.> rada města i Jr“ Ú- CJJ cd.ÍJŽŠ
<br> 34.Žádost Ostravského centra nové hudby.2.5 <.>,o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury
<br> Předkladatel Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,náměstkyně primátora:
<br> XX.Návrh na poskytnutí účelové dotace...

Načteno

edesky.cz/d/5800180

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz