« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Návrh rozpočtu MČ Brno-Útěchov na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Statutární město Brno,městská část Brno—Útěchov
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
<br> PŘÍJMY (v tis.Kč)
<br> Text 5 pol.v tis.Kč Vlastní daňové Poplatek ze psů 1341 25 Zápor veřejného prostranství 1343 5 Správní poplatky 1361 10 Celkem 40 Vlastní nedaňové Příjem z poskytování služeb (sport.centrum) 3412 2111 120 Příjem z poskytování služeb - přefakturace elektř <.>,nájmu 2419 2111 34 Příjem z pronajmu nemovitých věcí (denní místnost) 3412 2132 10 Příjem z pronájmu nemovitých věcí (chata Černochova) 3639 2132 78 Příjem z úroků 6310 2141 50 Celkem 292 Vlastní příjmy celkem 332 Přijaté transfery ztoho Dotace ze státního rozpočtu (státní správa) 4112 387 Dotace z rozpočtu města neúčelova 6330 4137 3 265 Dotace z rozpočtu města účelová neinv.(ÚZ 73,74) 6330 4137 786 Dotace z rozpočtu města specifická (ÚZ 79,ÚZ 79) 6330 4137 60 Přijaté transfery celkem 4 498 PRIJMY CELKEM 4 830 FINANCOVÁNI - převod nevyčeřpaných prostředků z minulých let 8115 430 (ve výdajích UZ 73,ORG 222) ZDROJE CELKEM 5 260
<br> Stránka 1 z 3
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
<br> VÝDAJE (v tis.Kč)
<br> Text 5 pol.v tis.Kč Silnice 2212 555 čistota a schůdnost místních komunikací 2212 5169 160 účelové komunikace - OON UZ 73 2212 5021 20 účelové komunikace — nákup služeb UZ 73 2212 5169 150 účelové komunikace - opravy a udržování UZ 73 2212 5171 225 Ostaní záležitostí pozemních komunikací 2219 230 udržba chodníků a dopravních ploch UZ 73 2219 5021 20 udržba chodníků a dopravních ploch UZ 73 2219 5169 210 Ostatní záležitosti spojů 2419 14 internetové připojení 2419 5162 5 nájemné 2419 5164 8 poskytnuté náhrady 2419 5192 1 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 20 nákup služeb - zpravodaj 3349 5169 20 Kultura a občanské záležitostí 3399 167 poplatky OSA 3399 5041 2 nákup materiálu 3399 5139 15 nákup služeb 3399 5169 30 Útěchovské kulturní léto UZ 78 3399 5169 50 občerstvení 3399 5175 10 věcné dary 3399 5194 10 peněžité dary 3399 5492 50 Sportovn...
Navrh-rozpoctu-MC-na-rok-2023
Statutární město Brno,městská část Brno—Útěchov
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
<br> PŘÍJMY (v tis.Kč)
<br> Text 5 pol.v tis.Kč Vlastní daňové Poplatek ze psů 1341 25 Zápor veřejného prostranství 1343 5 Správní poplatky 1361 10 Celkem 40 Vlastní nedaňové Příjem z poskytování služeb (sport.centrum) 3412 2111 120 Příjem z poskytování služeb - přefakturace elektř <.>,nájmu 2419 2111 34 Příjem z pronajmu nemovitých věcí (denní místnost) 3412 2132 10 Příjem z pronájmu nemovitých věcí (chata Černochova) 3639 2132 78 Příjem z úroků 6310 2141 50 Celkem 292 Vlastní příjmy celkem 332 Přijaté transfery ztoho Dotace ze státního rozpočtu (státní správa) 4112 387 Dotace z rozpočtu města neúčelova 6330 4137 3 265 Dotace z rozpočtu města účelová neinv.(ÚZ 73,74) 6330 4137 786 Dotace z rozpočtu města specifická (ÚZ 79,ÚZ 79) 6330 4137 60 Přijaté transfery celkem 4 498 PRIJMY CELKEM 4 830 FINANCOVÁNI - převod nevyčeřpaných prostředků z minulých let 8115 430 (ve výdajích UZ 73,ORG 222) ZDROJE CELKEM 5 260
<br> Stránka 1 z 3
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
<br> VÝDAJE (v tis.Kč)
<br> Text 5 pol.v tis.Kč Silnice 2212 555 čistota a schůdnost místních komunikací 2212 5169 160 účelové komunikace - OON UZ 73 2212 5021 20 účelové komunikace — nákup služeb UZ 73 2212 5169 150 účelové komunikace - opravy a udržování UZ 73 2212 5171 225 Ostaní záležitostí pozemních komunikací 2219 230 udržba chodníků a dopravních ploch UZ 73 2219 5021 20 udržba chodníků a dopravních ploch UZ 73 2219 5169 210 Ostatní záležitosti spojů 2419 14 internetové připojení 2419 5162 5 nájemné 2419 5164 8 poskytnuté náhrady 2419 5192 1 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 20 nákup služeb - zpravodaj 3349 5169 20 Kultura a občanské záležitostí 3399 167 poplatky OSA 3399 5041 2 nákup materiálu 3399 5139 15 nákup služeb 3399 5169 30 Útěchovské kulturní léto UZ 78 3399 5169 50 občerstvení 3399 5175 10 věcné dary 3399 5194 10 peněžité dary 3399 5492 50 Sportovn...
Stáhnout
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁRHU ROZPOČTU
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ÚTĚCHOV
<br> NA ROK 2023
<br>
<br> Návrh rozpočtu MČ Brno-Útěchov na rok 2023 je zveřejněn na úřední desce a na internetových
<br> stránkách městské části (https://brno-utechov.cz/) v souladu s ustanovením § 11 odst.3 zákona
<br> č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,od 30.11.2022 až do
<br> 14.12.2022.Do listinné podoby tohoto dokumentu lze nahlédnout v pondělí a ve středu
<br> v úředních hodinách v kanceláři ÚMČ Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno <.>
<br> Návrh rozpočtu bude projednán Zastupitelstvem MČ Brno-Útěchov na zasedání dne 14.12.2022 <.>
<br>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu městské části Brno-Útěchov lze podávat:
<br> - písemně doručením na adresu ÚMČ Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno v termínu do
<br> 13.12.2022 <,>
<br> - ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Útěchov,které se bude konat 14.12.2022
<br> v 17.00 hod <.>
<br>
<br>
<br> V Brně dne 29.11.2022
<br>
<br>
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXX
<br> starosta MČ Brno-Útěchov
Oznameni-o-zverejneni-navrhu-rozpoctu-2023
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁRHU ROZPOČTU
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ÚTĚCHOV
<br> NA ROK 2023
<br>
<br> Návrh rozpočtu MČ Brno-Útěchov na rok 2023 je zveřejněn na úřední desce a na internetových
<br> stránkách městské části (https://brno-utechov.cz/) v souladu s ustanovením § 11 odst.3 zákona
<br> č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,od 30.11.2022 až do
<br> 14.12.2022.Do listinné podoby tohoto dokumentu lze nahlédnout v pondělí a ve středu
<br> v úředních hodinách v kanceláři ÚMČ Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno <.>
<br> Návrh rozpočtu bude projednán Zastupitelstvem MČ Brno-Útěchov na zasedání dne 14.12.2022 <.>
<br>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu městské části Brno-Útěchov lze podávat:
<br> - písemně doručením na adresu ÚMČ Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno v termínu do
<br> 13.12.2022 <,>
<br> - ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Útěchov,které se bude konat 14.12.2022
<br> v 17.00 hod <.>
<br>
<br>
<br> V Brně dne 29.11.2022
<br>
<br>
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXX
<br> starosta MČ Brno-Útěchov

Načteno

edesky.cz/d/5800164

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz