« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Nábřeží řeky Svratky - realizace PPO doplnění fáze 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_0547323_-_realizace_PPO.pdf
NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY -
<br> 0
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA
<br> ETAPY VII,VIII
<br> FÁZE 5
<br> AutoCAD SHX Text
PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o.- ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO,TEL.602 593 383,ZNAKOM@ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ: RYBNÍČEK 12,602 00 BRNO)
<br> AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
Vedoucí projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
Ředitel:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o <.>,ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
mob: XXX XXX XXX
<br> AutoCAD SHX Text
Vypracoval:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
Obsah:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Místo:
<br> AutoCAD SHX Text
Staničení úseku:
<br> AutoCAD SHX Text
Komunikace:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo zak.:
<br> AutoCAD SHX Text
Formát:
<br> AutoCAD SHX Text
Datum:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:
<br> AutoCAD SHX Text
22Z00462
<br> AutoCAD SHX Text
08/2022
<br> AutoCAD SHX Text
BRNO,ul.BAUEROVA,ul.POŘÍČÍ
<br> AutoCAD SHX Text
I/42,MK
<br> AutoCAD SHX Text
km 14,400 - km 16,878
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br>
<br> B
28
<br> IP19
<br> C9
b
<br> C9b
E13
<br> VOZIDLŮM
POVODÍ MORAVY
<br> VJEZD
POVOLEN
<br> A22
E13
IP4b
<br> STEZK
A SE V
<br> ZIM
Ě
<br> N
EU
<br> D
R
ŽU
<br> JE
<br> P4
<br> POZOR
<br> P2
E13
<br> 2
0
t
<br> 6,5t
<br> MIMO
<br> DOPRAVNÍ
OBSLUHU
<br> B4
E5
E13 SSZ
<br> P4
B24b
<br> IP
10
<br> a
<br> P5
<br> 18 m
<br> S7
Z4
<br> S7
Z4
<br> Z4
<br> Z4
<br> P5
<br> Z4
<br> Z4
<br> S7
Z4
<br> 18 m
<br> 2,2 m od osy TT
<br> Z4
<br> M
IM
<br> O
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
ST
<br> AV
BY
<br> S7 B
1
<br> E1
3
<br> Z2
<br> B24b
E13
<br> MIMO
<br> POVOLENÍ
STAVBY
<br> ZÓ
N
<br> AIZ8b
<br...
0547323_Nabrezi_reky_Svratky_-_realizace_PPO_-_faze_5.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0547323/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0547323/2022/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Odbor služby
<br> dopravní policie,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal vyjádření
<br> pod č.j.: KRPB-23783-67/ČJ-2022-0600DP,ze dne 25.10.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Renneská třída,Nové sady,Polní,Vídeňská <,>
<br> Václavská,Hybešova,Nádražní a na veřejně přístupné účelové komunikaci Polní ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace akce „Nábřeží řeky Svratky – realizace protipovodňových opatření města Brna“ –
<br> doplnění fáze 5 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 05.12.2022 – 31.03.2023.Skutečný term...

Načteno

edesky.cz/d/5799992

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz