« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 176/2022 OZ - vedoucí Právně - kontrolního oddělení - prodloužen termín pro podání přihlášek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_176_2022_OZ_-veoduci_pravne-kontorlniho_oddeleni_zverejneni.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Informace k VŘ č.176/2022
<br> Termín pro podání přihlášek prodloužen do 13.12.2022
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.176/2022
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> v e d o u c í P r á v n ě - k o n t r o l n í h o o d d ě l e n í
<br>
Odbor zdraví MMB
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Vykonává komplexní právní činnosti v působnosti odboru,včetně zastupování v soudních sporech,řídí
<br> oddělení právně - kontrolní a zodpovídá za výkon činností daných tomuto oddělení Organizačním řádem MMB <.>
<br> Zpracovává a doplňuje zřizovací listiny příspěvkových organizací v působnosti odboru.Zajišťuje výkon
<br> přestupkové agendy na úseku zdravotnictví,tj.přezkum rozhodnutí vydaných v I.stupni orgány městských
<br> částí a kontrolu městských částí dle plánu kontrolní činnosti odboru.Provádí kontrolní činnost u organizací <,>
<br> jimž byla poskytnuta dotace z rozpočtu města v oblasti působnosti odboru zdraví <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá:
<br> JUDr.XXX XXXXXXXXXX vedoucí Odboru zdraví MMB,tel.: XXX XXX 430 <.>
<br>
Platové podmínky: 11.platová třída – základní platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3
<br> měsících + příplatek za vedení
<br>
<br> Termín nástupu: dle dohody,po skončení VŘ
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu – právní směr <,>
<br>  znalost právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména:
<br> - zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákon č.320/2001 S...

Načteno

edesky.cz/d/5799991

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz