« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Zasedání zastupitelstva Kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-obce-ku11-22.pdf
JIHOČESKÝ KRAJ
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
<br> České Budějovice 27.října 2022
<br>
<br>
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br>
<br>
s v o l á v á m
<br>
<br>
22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
na čtvrtek 10.listopadu 2022 od 10:00 hodin <.>
<br>
<br>
Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje <,>
ul.U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice <,>
<br> velký zasedací sál,2.podlaží <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MUDr.XXXXXX XXXX,v.r <.>
Hejtman Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
Příloha:
Návrh programu 22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 3
<br>
<br>
<br>
Návrh programu 22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 10.listopadu 2022
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 20.9.2022 do 27.10.2022
3.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> 4.Zpráva o činnosti Rady Asociace krajů ČR
<br> 5.Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského
kraje - Portál krizového řízení Jihočeského kraje
<br> 6.Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s <.>
7.Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji - schválení žadatelů
<br> 8.Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a spolkem XXXXX XXXXXXX,z.s <.>
X.Plán dílčího povodí Dyje na období 2021–2027
<br> 10.Změna č.7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje
<br> 11.Centra duševního zdraví (CDZ) - dotace Jihočeskému kraji z rozpočtu ministerstva zdravotnictví na podporu
sociální části CDZ
<br> 12.Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 26.9 <.>
2022 – 16.10.2022
<br> 13....

Načteno

edesky.cz/d/5799729

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz