« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Výběrové řízení MČ Brno-jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení MČ Brno-jih
Statutární město Brno – Úřad městské části Brno-jih
Mariánské náměstí 13,617 00 Brno
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-jih
Vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
„Referent/referentka stavebního úřadu“
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s §7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.)
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> Platové podmínky: řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění,a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění,platová třída 10 <.>
<br> Pracovní náplň:
Zajištění odborné agendy správních činností na úseku územního plánování a stavebního řádu (vedení stavebního a územního řízení,vydávání stavebních povolení,vedení sankčních řízení apod.)
<br> Požadavky:
VŠ vzdělání v oboru stavebnictví,právo
* znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oba v platném znění
*  dobrá znalost práce na PC (Word,Excel,Internet)
*  schopnost analyticky a koncepčně myslet
*  praxe ve veřejné správě,zejména na úseku stavebního řádu,vítána
*  dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
*  samostatnost,flexibilita,ochota dále se vzdělávat
*  občanská a morální bezúhonnost
* řidičské oprávnění skupiny „B“
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru
*  státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
*  dosažení věku 18 let
*  způsobilost k právním úkonům
*  bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely zákona č.312/2002 Sb.nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto os...

Načteno

edesky.cz/d/5799470

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz