« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Návrh rozpočtu obce Borušov na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet Borušov 2023-návrh-záv.ukazatele P [0,18 MB]
Popis od.par <.>
hodnota v tis <.>
<br> Kč
<br> Daňové příjmy 4 389,10
<br> Nedaňové příjmy 4 072,00
<br> Kapitálové příjmy 10,00
<br> Přijaté transfery 4 074,90
<br> Příjmy celkem 12 546,00
<br> Ozdravování hospodář.zvířat,polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče 1014 1,00
<br> - z toho ostatní neinv.transfery spolkům (Zelené Vendolí) 1,00
<br> Pěstební činnost (stromky,ožínání,<.>.<.> ) 1031 50,00
<br> Podpora ostatních produkčních činností (těžba dřeva,klest,traktor) 1032 1 812,00
<br> Správa v lesním hospodářství (lesní hospodář) 1036 35,50
<br> Celospolečenské funkce lesů (lesní cesty) 1037 100,00
<br> Silnice 2212 2,00
<br> Pitná voda 2310 6 560,00
<br> - z toho ost.neinv.transfery rozpočtům územ.úrovně (DSO Skupinový vod.) 30,00
<br> - z toho ost.inv.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně (DSO Skupinový vod.) 530,00
<br> - z toho investice 6 000,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly (kanalizace) 2321 10 161,00
<br> - z toho investice 10 101,00
<br> Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky) 2341 100,00
<br> - z toho investice 100,00
<br> Mateřské školy 3111 20,00
<br> - z toho neinv.transfery cizím PO (MŠ Dětřichov u Mor.Třebové) 20,00
<br> Činnosti knihovnické 3314 5,00
<br> - z toho neinv.transfery cizím PO (Okresní knihovna Svitavy) 0,50
<br> Rozhlas a televize (místní rozhlas) 3341 4,50
<br> Zájmová činnost v kultuře (KD) 3392 303,00
<br> - z toho investice 50,00
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostř.(výročí,dětský den,…) 3399 20,00
<br> Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (hřiště) 3412 17,50
<br> Ostatní sportovní činnost (turnaje) 3419 2,00
<br> Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) 3421 6,00
<br> Veřejné osvětlení 3631 410,00
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 18,00
<br> - z toho ostatní neinv.transfery spolkům (SMO) 3,00
<br> - z toho ost.neinv.transfery rozpočtům územ.úrovně (DSO Region MTaJ) 5,00
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 355,00
<br> Péče o vz...
Rozpočet Borušov 2023 podrobně P [0,22 MB]
Popis od.par.pol <.>
hodnota v tis <.>
<br> Kč
<br> Třída 1 - daňové příjmy 4 389,10
<br> příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 500,00
<br> příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1112 35,00
<br> příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle
<br> zvláštní sazby daně
1113 100,00
<br> příjem z daně z příjmů právnických osob 1121 800,00
<br> příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
<br> poplatníkem je obec,s výjimkou daně podle zvláštní sazby daně
1122 400,00
<br> příjem z daně z přidané hodnoty 1211 2 000,00
<br> příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
<br> podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
1334 3,00
<br> příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 1335 10,00
<br> příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a
<br> příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
1345 170,00
<br> příjem ze správních poplatků 1361 1,10
<br> příjem z daně z hazardních her s výjinkou dílčí daně z technických
<br> her
1381 20,00
<br> příjem z daně z nemovitých věcí 1511 350,00
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 4 072,00
<br> Podpora ostatních produkčních činnností - příjem z poskytování
<br> služeb a výrobků
1032 2111 4 000,00
<br> Sběr a zpracování druhotných surovin - příjem z poskytování služeb
<br> a výrobků
2122 2111 3,00
<br> Ostatní služby - příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních
<br> nemovitých věcí a jejich částí
2144 2132 1,50
<br> Zájmová činnost v kultuře - příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních
<br> nemovitých věcí a jejich částí
3392 2132 5,00
<br> Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - příjem z pronájmu nebo
<br> pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3412 2132 1,00
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - příjem z
<br> pronájmu nebo pachtu pozemků
3639 2131 2,50
<br> Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijáté
<br> neinvestiční příspěvky a náhrady
3725 2324 45,00
<br> Obecné pří...

Načteno

edesky.cz/d/5799335

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz