« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Návrh rozpočtu na r. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na r. 2023.pdf (64.63 kB)
Obec Radovesnice I,IČO 00639737 KEO4 1.10.5 UR020
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele,rok 2023
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org vzestupně,Akce vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoOrg AkceUzZdrNst
<br> Bez paragrafu X 991 600,00
<br> 2310 Pitná voda 143 600,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 193 000,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 96 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 37 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování 110 000,00
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostatních 25 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 1 100,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 1 500,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 700 000,00
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 7 318 800,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoOrg AkceUzZdrNst
<br> XXXX Ozdravování hospodářských zvířat,20 000,00
<br> 2212 Silnice 880 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních 110 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými 70 000,00
<br> 2310 Pitná voda 420 000,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 485 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 15 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 40 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 40 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 30 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 62 000,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 48 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 10 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 220 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 10 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 2 ...

Načteno

edesky.cz/d/5799170


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz