« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - DSO Kompostárna Únanov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet_DSO_na_r_2023_podpis
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí "Kompostárna Únanov" na rok 2023
<br> v tis.Kč
<br> IČO: 75110636 Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu
<br> Příjmy § a položka 2022 v tis.Kč 2022 v tis.Kč rok 2023 v tis.Kč
<br> příjmy z úroků 6310 2141 3,0 3,0 2,0
<br> změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech-zapojení přebytku min.let 8115 226,5 226,5 238,0
<br> Příjmy celkem 229,5 229,5 240,0
<br> Výdaje
<br> ostatní osobní výdaje 3726 5021 76,2 76,2 90,0
<br> povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 3726 5031 11,6 11,6 15,0
<br> povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3726 5032 4,7 4,7 6,0
<br> povinné poj.na úrazové pojištění 3726 5038 1,0 1,0 1,0
<br> drobný hmotný dlouhodobý majetek 3726 5137 5,0 5,0 5,0
<br> nákup materiálu jinak nespecifikovaného 3726 5139 4,0 4,0 3,0
<br> služby pošt 3726 5161 2,0 2,0 2,0
<br> služby peněžních ústavů-pojištění 3726 5163 3,0 3,0 3,0
<br> nájemné 3726 5164 47,0 47,0 47,0
<br> konzultační,poradenské a právní služby 3726 5166 5,0 5,0 4,0
<br> služby,školení a vzdělávání 3726 5167 3,0 3,0 3,0
<br> zpracování XXX a služby související XXXX XXXX XX,X XX,0 27,0
<br> nákup ostatních služeb 3726 5169 25,0 25,0 20,0
<br> cestovné 3726 5173 4,0 4,0 3,0
<br> pohoštění 3726 5175 1,0 1,0 1,0
<br> služby peněžních ústavů-bank.poplatky 6310 5163 5,0 5,0 5,0
<br> platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5362 5,0 5,0 5,0
<br> Výdaje celkem 229,5 229,5 240,0
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne : Mgr.XXXXXXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> Sňato z úřední desky a elektronické úřední desky dne: jednatelé svazku
<br>
2022-11-29T09:31:05+0100
Mgr.XXXXXXXX XXXXX
Střednědobý_výhled_DSO_2024_2025_podpis
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí "Kompostárna Únanov"
<br> na rok 2024-2025 v tis.Kč
<br> IČO: 75110636
<br> Příjmy v tis.Kč 2024 2025
<br> úrok z účtu 2 1
<br> financování - zapojení přebytku min.let 248 248
<br> Příjmy celkem 250 249
<br> Výdaje v tis.Kč
<br> právní pomoc 5 5
<br> mzdové náklady 111 111
<br> nájem 47 47
<br> ostatní výdaje 87 86
<br> Výdaje celkem 250 249
<br> <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne:
<br> Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXX Bc.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> jednatelé svazku
<br>
2022-11-29T09:22:43+0100
Mgr.XXXXXXXX XXXXX
Zveřejnění_návrhu_rozpočtu_a_stř_dob_výhl_DSO_podpis
KOMPOSTÁRNA ÚNANOV – PSČ 671 31
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA V ÚNANOVĚ DNE
<br> 8 /2022 XXXXXXXX XXXX XX.XX.XXXX
VĚC:
<br> Oznámení
<br>
V souladu s § 39 odst.4 zák.č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí „ Kompostárna Únanov“
<br> na r.2024-2025 <.>
<br> V souladu s § 39 odst.6 zák.č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme
<br> Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí „ Kompostárna Únanov“ na r.2023 <.>
<br>
<br> Připomínky k Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2025 a k Návrhu
<br> rozpočtu na rok 2023 Dobrovolného svazku obcí „ Kompostárna Únanov“ mohou občané
<br> uplatnit písemně do 15.prosince 2022 na adresu DSO Kompostárna Únanov,671 31 Únanov
<br> 463 nebo ústně na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí,které se koná dne
<br> 15.prosince 2022 v 9.00 hod.v zasedací místnosti sídla svazku Únanov 463 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXXXXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXX v.r
<br> jednatelé svazku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne:
<br> Sňato z úřední desky a elektronické úřední desky dne:
<br>
<br>
TELEFON: 515 228 617 e-mail: info@obecunanov.cz www.obecunanov.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB ZNOJMO,úč.č.35-9927580267/0100 IČO: 75110636
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2022-11-29T09:20:54+0100
Mgr.XXXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5799085

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
03. 02. 2023
03. 02. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz