« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
Obecní úřad Štěchovice
<br> Štěchovice 64,381 1ó Volenice
<br> Pro účely konání volby prezidenta
České republiky' která se uskuteční
<br> ve
<br> 14.ledna 2023,tímto podle ".říi+ "át
onu ě',275l20L2
<br> Sb'' zákon
<br> prezident" r.p;liř'^u o ^cnc
<,>,cř'.<.> y.rr z_|tofL,ve znění pozdě'iších49L'--J
<br> (dále jen "zákoďo)'
<br> PoskYtuji
<br> informaci o počtu a sídlech volebních
okrsků'
<br> obec Štěchovice bude mítjeden
volební okrsek se sídlem:
<br> Obecní uraa steJřři*,'ŠiJ.t'"vice
64,387 16 Vo'enice
<br> dnech 13.a
o volbě
předpisů <,>
<br> Itt
IU l,vscnÍ ÚŘ+D/ í štĚcHovlcE
<br> / ' 382 16-,8!'tl$-/ ""
<br> Miroslav NIráz
starosta obce
<br> lech Lg]gbních
<br> Ve Štěchovicich}4'listoPadu
2AZZ

Načteno

edesky.cz/d/5798557


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz