« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Návrh rozpočtu na rok 2023 obec Libníč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2023_Libníč.pdf [0,15 MB]
Obec Libníč,IČO 00581445 KEO4 1.10.5 UR024
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX orgX orgX N+Z+UZ ZJ Název
<br> Schválený
rozpočet
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> 1111 1 440 000,001 942 000,00 1 942 000,00 1 262 754,80Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
1112 109 000,0057 000,00 97 000,00 97 922,38Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
1113 274 000,00177 000,00 237 000,00 253 417,07Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
1121 1 996,001 491 000,00 1 756 000,00 1 755 435,34Příjem z daně z příjmů právnických osob
1122 322 000,00274 000,00 321 860,00 321 860,00Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je obec,s
1211 4 749 000,003 358 000,00 4 008 000,00 4 459 318,45Příjem z daně z přidané hodnoty
1334 58 000,00106 000,00 106 000,00 28 537,18Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona
1341 25 000,0025 000,00 25 000,00 23 071,00Poplatek ze psů
1342 2 000,002 000,00 2 000,00 0,00Poplatek z pobytu
1345 350 000,00250 000,00 335 000,00 331 629,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za
1348 0,00100 000,00 100 000,00 0,00*Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
1361 6 000,005 500,00 5 500,00 5 005,00Správní poplatky
1381 55 000,0060 000,00 60 000,00 68 650,78Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
1511 400 000,00370 000,00 370 000,00 361 278,31Příjem z daně z nemovitých věcí
4111 0,000,00 0,00 9 400,00*98008 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4111 0,000,00 30 610,79 30 610,79*98043 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4111 0,000,00 31 000,00 31 000,00*98187 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4112 1 294 100,001 100 000,00 1 100 000,00 1 007 875,00Neinv.přij.tr...

Načteno

edesky.cz/d/5798200

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz