« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Libníč 2024-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh SVR_obec Libníč.pdf [0,22 MB]
rok 2024 rok 2025 rok 2026
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 328 000,00 8 775 000,00 9 182 000,00
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 280 000,00 1 305 000,00 1 331 000,00
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 166 000,00 1 224 000,00 1 286 000,00
<br> CELKEM 10 774 000,00 11 304 000,00 11 799 000,00
<br> Třída 5 BEŽNÉ VÝDAJE 9 078 000,00 9 678 000,00 10 278 000,00
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 000 000,00 1 100 000,00 1 300 000,00
<br> CELKEM 10 078 000,00 10 778 000,00 11 578 000,00
<br> 8124
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
<br> půjčených prostředků -413 800,00 -413 800,00 -413 800,00
<br> 8115
<br> Změna stavu krádkodobých prostředků na
<br> bank.účtech -282200,00 -112 200,00 192 800,00
<br> CELKEM -696000,00 -526 000,00 -221 000,00
<br> 1
schodek bude kryt z přebytků mynulých let
<br> Závazky:
<br> ➢
<br> ➢
<br> Vysvětlivky:
<br> VÝDAJE
<br> daňové příjmy - jsou příjmy získané na základě zákona o rozpočtovém určení daní,tzv.sdílené daně,ale i výnosy
<br> z místních a správních poplatků vč.příslušenství
<br> přijaté transfery - přijaté peněžní prostředky od všech úrovní veřejných rozpočtů,ale i od soukromých a
<br> nadačních subjektů z tuzemska i zahraničí na neinvestiční i investiční účely <.>
<br> kapitálové příjmy - tzv.návratné zdroje,které obec získává většinou k financování investičních záměrů např <.>
<br> úvěrem,půjčkou.<.> <.>
<br> nedaňové příjmy - jsou příjmy jiné než z daní,transferů a podobných plateb,jedná se zejména o příjmy z
<br> občanskoprávních vztahů apod.Získává je především svojí činností,např.prodejem či pronájmem majetku <,>
<br> hospodářskou činností,sankcemi a jiné
<br> smlouva o nájmu věcí nemovitých ze dne 3.4.2018 - bude splácena do 31.07.2024,ve výši roční splátky
<br> 169239,- Kč,po celou dobu splácení
<br> smlouva o zápůjčce SP 4_2020 - bude splácena do 31.01.2031,ve výši roční splátky 413 800,- Kč,po celou
<br> dobu splácení
<br> běžné výdaje - jsou to prostředky určené na krytí výdaj...

Načteno

edesky.cz/d/5798199

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz