« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška MěÚ Kralovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška MěÚ Kralovice (126.68 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova 2,Kralovice PSČ 331 41
<br>
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br> KO2204312
11.11.2022
<br>
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> OV/4046/2022-Tisj
OV/27987/22 Tisj
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
E-mail:
Tel.:
<br> XXXX XXXXX
podatelna@kralovice.cz
XXX XXX XXX
<br>
Datum: 28.11.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br>
Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala
<br> VODÁRNA PLZEŇ a.s <.>,IČO 25205625,Malostranská č.p.143/2,Doudlevce,326 00 Plzeň 26
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
<br> na území obcí Bezvěrov,Bílov,Černíkovice,Dolní Bělá,Dolní Hradiště,Dražeň,Horní
Bělá,Hvozd,Chříč,Kočín,Kozojedy,Mladotice,Nečtiny,Obora,Rybnice,Všehrdy,Výrov <,>
Vysoká Libyně,Žihle a měst Kaznějov,Kožlany,Kralovice,Manětín a Plasy <.>
<br>
<br> z důvodu: zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění nezbytných úkonů údržby a provozu
na vodovodních řadech a kanalizačních stokách,při provádění oprav havárií vodovodů a
kanalizací,uložených ve výše vyjmenovaných komunikacích,a pro uvedení dotčené
pozemní komunikace do původního stavu
<br>
<br> doba platnosti: od 1.1.2023 do 31.12.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.OV/27987/22 Tisj str.2
<br>
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v soulad...

Načteno

edesky.cz/d/5797997

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz