« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška MěÚ Kralovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška MěÚ Kralovice (127.72 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova 2,Kralovice PSČ 331 41
<br>
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
14.11.2022
<br>
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> OV/4057/2022-Tisj
OV/28051/22 Tisj
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
E-mail:
Tel.:
<br> XXXX XXXXX
podatelna@kralovice.cz
XXX XXX XXX
<br>
Datum: 28.11.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> GasNet,s.r.o <.>,IČO 27295567,Klíšská č.p.940/96,Klíše,400 01 Ústí nad Labem 1
kterého zastupuje
GasNet Služby,s.r.o <.>,IČO 27935311,Plynárenská č.p.499/1,Zábrdovice,602 00 Brno 2 <,>
kterého zastupuje
GASSPO,spol.s r.o <.>,IČO 45348774,Domažlická č.p.210,Klatovy III,339 01 Klatovy 1 <,>
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
na silnicích: II.třídy č.193,201,204,205,206,229,231,232,III.třídy č.0274,1803,1806,19310 <,>
<br> 19311,19312,19313,19314,1934,1939,20125,20126,20127,20128,20129,20130 <,>
20131,20132,20133,20134,20135,20136,20137,20138,20139,20140,20140a <,>
20141,20142,20143,20144,20145,20146,20147,20148,2041,2042,2043,20510 <,>
20511,20512,20513,20513a,2054,2056,2057,2058,2059,2062,2063,2064,2066 <,>
2072,2076,2102,2264,2291,2292,2293,23110,23111,2313,2314,2318,2319 a
23220 okresu Plzeň-sever v rozsahu působnosti Městského úřadu Kralovice jako
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "silnice II.a III.třídy"),místní
komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v rozsahu působnost...

Načteno

edesky.cz/d/5797996

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz