« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Návrh rozpočtu pro rok 2023 - Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu pro rok 2023 - Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov [0,15 MB]
Návrh rozpočtu pro rok 2023 Základní škola,školní družina,školní jídelna
<br> Materiál 200 000,00 Kč papíry,tisk0pisy,tonery,mat.na údržbu.<.>.<.>
<br> Čisticí prostředky 170 000,00 Kč úklid,3 myčky,2 konvektomaty
<br> DDHM 230 000,00 Kč školní nábytek,nábytek do kabinetů,interaktvní tabule Pomůcky pro 1.třídu 50 000,00 Kč
<br> Předplatné 10 000,00 Kč účetní,mzdové,řízení,školství,čas.CJ
<br> Knihy - Kč doplnění knihovny
<br> Elektrická energie 250 000,00 Kč
<br> Plyn 1 200 000,00 Kč
<br> Voda 150 000,00 Kč vodné,stočné,srážkové vody
<br> Opravy a udržování ZŠ
<br> 160 000,00 Kč
<br> malování,opravy spotřebičů (NTB,projektory,),elektroinst <.>
<br> Opravy a udržování ŠJ 70 000,00 Kč zařizení ŠJ a kuchyně
<br> Cestovné 2 000,00 Kč
<br> Reprezentace 1 000,00 Kč
<br> Služby 300 000,00 Kč údržba progr <.>,kopírka,pošt <.>,odpad,škol <.>,licence,plavání,GDPR IT služby 45 000,00 Kč škola uč.+ kanceláře,ŠJ,webhosting,cloudy
<br> Telefony 70 000,00 Kč zs,ŠJ,ŠD
<br> Revize,BOZP 75 000,00 Kč elektro insti,kotelny,TV,has.př <.>,kominy,protipož.dv.Dohody 0 PC 95 000,00 Kč praní prádla,správce IT
<br> Vybavení a pomůcky ŠD 40 000,00 Kč
<br> Pojištění majetku 85 000,00 Kč
<br> Odpisy 85 000,00 Kč momentálně odepisovaný m_ajetek
<br> Bankovní poplatky 8 000,00 Kč
<br> Služby 164 000,00 Kč zasíťování budovy 85
<br> Celkem 3 460 000,00 Kč
<br> Opravy dlouhodobého charaktery - finančně náročné - viz.prověrka BOZP
<br> 1) oprava hromosvodů do 30.4.2023 2) rekonstrukce střechy - 207 + půdní vestavba
<br> 3) oprava podlahy v uč.113
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> v Pustiméři,dne X.listopadu XXXX
<br> Příloha č.1
<br>,! Mgr.I_,Mird'slav Zou k [ředit/el školy
<br> ||| <.>
<br> Základníškcla a.Mateřská škola,Pustiměř,okres Vyškov 683 21 Pustiměř 207 rč: 46271015 2
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023 - Mateřské škola
<br> Materiál 18 000,00 Kč kanc.a provoz.mat.(pap.ručníky)
<br> Čistící prostředky 30 000,00 Kč
<br> DDHM 500,- - 3 000,-- - Kč
<br> DDHM 3 000,- - 40 000,- - Kč
<br> Př...

Načteno

edesky.cz/d/5797634


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz