« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 13.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 13.9.2022
ALL AL LL ALLA
/ MKCRX@@ IWOSO
<br> C Ministerstvo kultury
<br> Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 579
<br> 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155
<br> E-mail:
<br>
Vážený pan
<br> ID DS: 4cyr4vp
<br> Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje V Praze dne: 14.9.2022
<br> MK 53653/2022 SOCNS
<br> Vážený pane doktore <,>
<br> na Vaši žádost ze dne 13.9.2022 o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,týkajících se financování církví a náboženských
<br> společností v CR v letech 2013-2022,zasíláme následující vyjádření:
<br> Počínaje rokem 2013 jsou dotčené církve a náboženské společnosti (tedy ty,které měly do roku
2012 zvláštní právo být financovány na základě zákona č.218/1949 Sb <.>,o hospodářském
<br> zabezpečení církví a náboženských společností státem,ve znění pozdějších předpisů)
financovány dle zákona č.428/2012 Sb <.>,o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi (dále jen „zákon“).Na základě $ 15 zákona je těm církvím a náboženským
<br> společnostem,které uzavřely se státem smlouvu o vypořádání,každoročně vyplácena po dobu
30 let od účinnosti zákona splátka finanční náhrady.Celková výše finanční náhrady pro každou
<br> dotčenou církev a náboženskou společnost je uvedena v zákoně <.>
<br> Po dobu 17 let (tzv.přechodné období) mají všechny dotčené církve a náboženské společnosti
<br> nárok na příspěvek na podporu činnosti.Výše tohoto příspěvku se odvíjí od částky vyplacené
<br> těmto církvím a náboženským společnostem na základě zákona č.218/1949 Sb.v roce 2011 <.>
V prvních třech letech přechodného období byl příspěvek vyplacen v plné výši,od roku 2016
<br> se každoročně snižuje 0 5 % výchozí částky <.>
<br> Další podrobnosti o financování církví a náboženských společností státem jsou uvedeny
<br> na webových stránkách Ministerstva kultury,konkrétně zde: https://www.mkcr.cz/financovani-
<br> 34.html.Částky finanční náhrady a příspěvky na podporu činnosti dosud vyplacené jednotlivým
církvím a náboženským...

Načteno

edesky.cz/d/5797620

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz