« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 455_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

455_2022.pdf
1/3
<br> Statutární město Ostrava
<br> eŠf/ Moč/50 Úřad městského obvodu Vítkovice / odbor vnitřních věcí
<br> a správních člnností
<br> OSTRA Statutární město Ostrava () vir-town VAN!,primátor Pozvanka " ",__.<.>.<.>._________.__—-——-—— Bylo soucasne zveřejněno Statutární město Ostrava
<br> = Úřad městského obvodu VITKOVlCE./
<br> ' ' „ Waďč POZVAN' agua var/MZ
<br> na 3' zasedání vvvéšenadnez.<.> ;.<.> ai
<br> na www.vitkoviceostravacz
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 7.prosince 2022 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod.- zahájení — Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 3.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 2.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů programu ] 1.00 - 1 1.30 hod.- přestávka 1 1.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města — projednávání jednotlivých bodů programu 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> — projednávání jednotlivých bodů programu SEZNAM MATERIÁLÚ: [.Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na Oprávněné zástupce právnických
<br> osob založených nebo zřízených městem & oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatelé Inq.XXXXXXXX XXXXXX,náměstek primátora.a Mgr.Zuzana Baigarová,náměstkyně primátora:
<br> 3.* Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 (bez rozpočtů městských obvodů)
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX.MBAL primátor:
<br> X.Zásady pro poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám,které nejsou členy zastupitelstva města 5.Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace na projekt „Nákup a dovybavení IT“ pro
<br> potřeby činnosti společnosti Černá louka s.r.o <.>
<br> zm „Mu/-
<br> Statutární město Ostrava <,>
<br> primátor Pozva n ka
<br> 6.Souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu „Rekonstrukce studny S ] 4,prameniště Ostrava — Nová ves“ v rámci Národního programu Zivotní prostředí
<br> 7.S...

Načteno

edesky.cz/d/5797545

Meta

Prodej   EIA   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 01. 2023
25. 01. 2023
18. 01. 2023
17. 01. 2023
17. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz