« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - referent/ka stavebního úřadu MČ Brno-jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent/ka stavebního úřadu MČ Brno-jih
22
‘ls1
<br> Statutární město Brno — Úřad městské části Brno-jih
Mariánské náměstí 13,617 00 Brno
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městské čáti Brno-jih
Vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
<br> „Referent/referentka stavebního úřadu“
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX
Č.X XX/XXXX Sb.)
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> Platové podmínk řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění <,>
a nařízením vlády Č.341/201 7 Sb.<.> o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,v platném znění,platová třída 10 <.>
<br> Pracovní náp
Zajištění odborné agendy správních činností na úseku územního plánování a stavebního řádu
(vedení stavebního a územního řízení,vydávání stavebních povolení,vedení sankčních řízení
apod.)
<br> Požadavky:
VS vzdělání v oboru stavebnictví,právo
* znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména zákona
<br> Č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oba v platném znění
* dobrá znalost práce na PC (Word.Excel,Internet)
* schopnost analyticky a koncepčně myslet
* praxe ve veřejné správě,zejména na úseku stavebního řádu,vítána
* dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
* samostatnost,flexibilita,ochota dále se vzdělávat
* občanská a morální bezúhonnost
* řidičské oprávnění skupiny „B“
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru
* státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
* dosažení věku 18 let
* způsobilost k právním úkonům
* bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely zákona č.312/2002 Sb.nepovažuje fyzická osoba <,>
<br> která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se po...

Načteno

edesky.cz/d/5797504

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz