« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Oznámení o zveřejnění ve SPP - nař. č. 31/2022 novela nařízení č. 9/2019 - "rezidentní parkování"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění ve SPP - nař. č. 31/2022 novela nařízení č. 9/2019 - "rezidentní parkování"
Strana 1
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1108781478
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Vkladatel: Statutární město Brno (ID DS: a7kbrrn,IČO: 44992785)
Druh právního předpisu: Nařízení
Číslo právního předpisu: 31/2022
Název právního předpisu: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se
vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k
stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších
nařízení
Datum vydání právního předpisu: 23.11.2022
Zakonné zmocnění: zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích - § 23 odst.1
Oblast právní úpravy: pozemní komunikace - zpoplatnění stání a odstavení
Účinnost právního předpisu: 10.12.2022
Právní předpis,který je rušen nebo měněn: 9/2019: kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v
souladu s cenovými předpisy
Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 25.11.2022 09:55
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz