« Najít podobné dokumenty

Město Brno - V.V. PDZ Blümlova, U Dráhy - rekonstrukce plynovodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0563598__22_Ver._vyhlaska_PDZ_Blumlova_U_Drahy_-_rekonstrukce_plynovodu.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0577778/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0563598/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-235644-1/ČJ-2022-0602DI,ze dne 16.11.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Blümlova,U Dráhy,V Rejích a U Viaduktu ve městě
<br> Brně podle výkresové dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro rekonstrukci plynovodu <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.3.2023 – 31.8.2023.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nenahra...
Vykres_5.pdf
SCHÉMA A: SCHÉMA B:
<br> S7
C4a
Z2
<br> U Via
duktu
<br> V
Re
<br> jíc
h
<br> V Rejích
<br> Blű
ml
<br> ova
<br> U Drá
hy
<br> 6,5
<br> E7
b
<br> A1
5
<br> E7b
<br> A15
<br> S7
<br> A15
<br> A10
<br> A10
<br> SSZ
SSZ
<br> Zařízení stavby
46,0/3,25
<br> V5
<br> V5
<br> Konec
chodníku
<br> 12
<br> 7
<br> S7
C4a
Z2
<br> Přemostění
pro pěší
<br> Zpevněno
recyklátem
min.1,2m
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11b
(sym
<br> bol pěší)
<br> B3
0 Z
<br> 2
<br> IS
11
<br> b
(s
<br> ym
bo
<br> l p
ěš
<br> í)
<br> 12,5/1,6
<br> 3,5
<br> S7
<br> C4b
<br> Z4d
<br> U Via
duktu
<br> V
Re
<br> jíc
h
<br> V Rejích
<br> Blű
ml
<br> ova
<br> U Drá
hy
<br> 6,5
<br> E7
b
<br> A1
5
<br> E7b
<br> A15
<br> S7
<br> A15
<br> A10
<br> A10
<br> SSZ
<br> SSZ
<br> Zařízení stavby
46,0/3,25
<br> V5
<br> V5
<br> Konec
chodníku
<br> 12
<br> 7 P
ŘÍSTU
<br> P K D
OMŮ
<br> M
<br> V UZA
VŘEN
<br> ÉM Ú
SEKU
<br>
POV
<br> OLENB30
<br> E13/P
ŘÍST
<br> UP K
DOM
<br> ŮM
<br> V UZA
VŘEN
<br> ÉM Ú
SEKU
<br>
POV
<br> OLEN
/
<br> Z2
<br> Stavba zabezpečí přístup
k RD pomocí přemostění
pro pěší min.0,9m
<br> 30,0/1,6
<br> E13
/CHO
<br> DNÍ
K PŘ
<br> ED
<br> DOM
EM
<br> č.7
<br> UZA
VŘE
<br> N 25
m/
<br> CHO
DN
<br> ÍK P
ŘED
<br>
<br> D
OM
<br> EM
č.7
<br> U
ZAV
<br> ŘEN
<br>
2
<br> 5 m
<br> 3,5
<br> S7
C4b
Z4d
<br> A1
0
<br> A1
5
<br> E1
3/
<br> ÚS
EK
<br> Ř
ÍZ
<br> EN
Ý
<br> SE
M
<br> AF
OR
<br> EM
-
<br>
<br> KY
VA
<br> DL
OV
<br> Á
<br> DO
PR
<br> AV
A/
<br> ÚS
EK
<br> Ř
ÍZ
<br> EN
Ý
<br> SE
M
<br> AF
OR
<br> EM
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
-
<br>
KÝ
<br> VA
DL
<br> OV
Á
<br> DO
PR
<br> AV
A
<br> ÚS
EK
<br> Ř
ÍZ
<br> EN
Ý
<br> SE
M
<br> AF
OR
<br> EM
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
-
<br>
KY
<br> VA
DL
<br> OV
Á
<br> DO
PR
<br> AV
A
<br> ŠLAPANICE - SL.ÚPRAVA KABELU VN
<br> místo akce/název : číslo schématu :Úplná uzavírka
<br> 5
<br> www.signex.cz
<br> Brno,ul.V Rejích - XXXX plynovodu
<br> ETAPA IV:
zábor vozovky:XXX,XmX
zábor chodníku:20m2
<br> zábor vozovky:149,5m2
zábor chodníku:48m2
<br> B
1 Z2 S
<br> vě
tl
<br> o
<br> B
1...
Vykres_4.pdf
U Via
duktu
<br> V
Re
<br> jíc
h
<br> V R
ejí
<br> ch
<br> Na M
latech
<br> Ch
rli
<br> ck
é n
<br> ám
<.>
<br> Blű
ml
<br> ova
<br> U Drá
hy
<br> S7
<br> C4a
<br> Z2
<br> S7
<br> C4b
<br> Z4d6,5
<br> Zařízení stavby
43,0/3,25
<br> 3,5
<br> S7
<br> 30
<br> A15
<br> B20a
<br> B2
8
<br> (1
0m
<br> )
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E8
c
<br> B2
8
<br> (1
0m
<br> )
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E8
a
<br> B28 (10m
)
<br> E13/Term
ín:/
<br> E8c
<br> B28 (10m
)
<br> E13/Term
ín:/
<br> E8a
<br> S7
<br> B2
<br> IP4b
<br> 3,5m
<br> S7 C
4b Z2
<br> A
7a
<br> 30
<br> A
15B20a
<br> S7
<br> A6b
<br> E7b
<br> 3
0
<br> B
20
<br> a
<br> A
6b
<br> A
15
<br> S
7
<br> DETAIL:1
<br> S
7 A
<br> 15
<br> U Via
duktu
<br> Na M
latech
<br> Blű
ml
<br> ova
<br> U Drá
hy
<br> S7
<br> C4a
<br> Z2
<br> 6,5
<br> 3,5S7
<br> B2
<br> IP4b
<br> A
6b
<br> E
7b
<br> E
7bA
6b
<br> 30
B
<br> 20a
<br> A6
b
<br> 30
B2
<br> 0a
<br> S7
<br> A6b
<br> A15
<br> C4bZ2Světlo
<br> Z4d
<br> Z2
<br> 7x3m
<br> zábor vozovky:21m2
<br> DETAIL:1
<br> Ch
rli
<br> ck
é n
<br> ám
<.>
<br> zábor vozovky:139,75m2
<br> ŠLAPANICE - SL.ÚPRAVA KABELU VN
<br> místo akce/název : číslo schématu :Úplná uzavírka
<br> 4
<br> www.signex.cz
<br> Brno,ul.V Rejích - XXXX plynovodu
<br> ETAPA III:
<br> ETAPA:III
<br> B
1 Z
2 S
vě
<br> tl
o
<br> B
1 Z
2 S
vě
<br> tl
o
<br> IP
10
<br> a
<br> C2b
<br> IS11a
<br> Stávající DZ :
<br> Stávající DZ zrušit:
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající přenosné DZ :
<br>
2022-11-29T08:11:31+0100
eSpis 20ca0cb777974329afc6efbc2f9ed42ab96c0a49
user_ts
<br>
2022-11-29T08:14:56+0100
Ing.XXX XXXXXX fXXXaeceXXXXXXdXfbfeXXdXXdbXXXXbbefdXdXX
Vykres_3.pdf
2022-11-29T08:11:32+0100
eSpis ef0872d4d53fea4a14bb3a3914bcc7ba8e510fe0
user_ts
<br>
2022-11-29T08:15:05+0100
Ing.XXX XXXXXX XbdXXXfXXXbdfXfefeXafbXXXXXXecfbXXdXXdXf
Vykres_2.pdf
ŠLAPANICE - SL.ÚPRAVA KABELU VN
<br> Stávající DZ :
<br> Stávající DZ zrušit:
<br> místo akce/název : číslo schématu :Úplná uzavírka
<br> 2
<br> www.signex.cz
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající přenosné DZ :
<br> Stávající DZ zrušit:
<br> Brno,ul.Blűmlova - XXXX plynovodu
<br> ETAPA I:
<br> zábor vozovky:XXXXmX
<br> v
de
<br> n
re
<br> al
iz
<br> ac
e
<br> od
st
<br> ra
ni
<br> t
<br> v
de
<br> n
re
<br> al
iz
<br> ac
e
<br> od
st
<br> ra
ni
<br> t
<br> B
28
<br> (7
<,> 5
<br> m
)
<br> E
13
<br> /T
er
<br> m
ín
<br> :/
<br> E
13
<br> /M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
L
<br> A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
<br> E
N
<br> ÍM
S
<br> TA
V
<br> B
Y/
<br> E
8d
<br> B
28
<br> (7
<,> 5
<br> m
)
<br> E
13
<br> /T
er
<br> m
ín
<br> :/
<br> E
13
<br> /M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
L
<br> A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
<br> E
N
<br> ÍM
S
<br> TA
V
<br> B
Y/
<br> E
8d
<br> stavební buňky
7,5x6m
<br>
2022-11-29T08:11:33+0100
eSpis 9a35d7d17c107fc62a8e4a12934c347c9478ba23
user_ts
<br>
2022-11-29T08:15:12+0100
Ing.XXX XXXXXX XefXaXXdXcXaXXffXXXXXfeXXXXdXaXcXXcXXcXd
Vykres_1.pdf
zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br> 2x
<br> U Via
duktu
<br> V
Re
<br> jíc
h
<br> V R
ejí
<br> ch
<br> Na M
latech
<br> Ch
rli
<br> ck
é n
<br> ám
<.>
<br> Blű
ml
<br> ova
<br> Blűmlova
<br> U Drá
hy
<br>,<,> kurty,<,>
<br> ETAPA 1:
<br> ETAPA 2:
<br> ETAPA 3:
<br> ETAPA 4:
<br> 3,5
<br> CELKOVÝ PŘEHLED:
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.U Viaduktu,V Rejích,U Dráhy,Blűmlova
Reko plynovodu
<br> Částečná+úplná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.CR 2201
17.10.2022
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> č.j.: MMB /2022 -
<br> B28,IZ 8a,b osadit 7 dní předem
<br> Stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š.min.1,5m v pěších koridorech <,>
osazení přemostění v š.min.0,9m přes výkopy a pro zajištění vstupů do objektů
<br> Stavba zabezpečí výkop pomocí zábranami Z2
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
vyhrazená stání :
<br> Legenda vozidel:
<br> přemostění pěší š.min.1,2m :
<br> výkop :
<br> stávající potrubí (přetlak) :
<br> montážní jáma :
<br> plynovod
<br> pěší trasa :
<br> Legenda zařízení stavby,obj.trasy,výkopy :
<br> zpomalovací prahy (Z12 2x)
na ulici:
bude po dobu celé akce
<br> po dokončení ODSTRANĚN
prací budou vráceny zpět na
svá místa
<br>
2022-11-29T08:11:34+0100
eSpis d0618ecd33e96af438ad8e8603c8bf6b9d94f0e5
user_ts
<br>
2022-11-29T08:15:20+0100
Ing.XXX XXXXXX XXXXXbeXXXXXXXXXXXXXXXdcXXXXXXXdXXXXXXeX

Načteno

edesky.cz/d/5797205

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz