« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - ZDICE P.P.Č. 1823/14,1824/3,1825/2,1825/3, 1826/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška.pdf
7019lSBEř2022-SBEM Čj.: UZSVM!SBEI6293!2022—SBEM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.EASISBEIOSGIZOZZ
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamaietkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390142,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamaietkucz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.12.2022 v 11:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 21.12.2022 v 11:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Beroun,Politických vězňů 20,266 01 Beroun <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e—mail: Gabriela <.>
<br> Viezanova©uzsvmcz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EA “).Způsob registrace je uveden vAukčnim řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 31 000 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-222011110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 19.12.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je...
kupní smlouva.pdf
Formulář pro sdělení rodného čísla.pdf

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz