« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovičky - Návrh rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení 
Obec Petrovičky,IČ: 00578509 Návrh rozpočtu na rok 2023
ODPA ODPA
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
<br> - Daň z příjmů fyzic.osob ze závislé čin.135 000 Kč 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 50 000 Kč
- Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ 11 000 Kč 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl.s kal.768 000 Kč
- Daň z příjmů fyzic.osob z kapitál.výnosů 27 000 Kč 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000 Kč
- Daň z příjmu právnických osob 208 000 Kč 3399 Ostatní záležitosti kult <.>,církví a sděl.prostř.j.n.30 000 Kč
- Daň z příjmu právnických osob za obec 12 000 Kč 3631 Veřejné osvětlení 20 000 Kč
- Daň z přidané hodnoty 460 000 Kč 3721 Svoz nebezpečný odpad 6 000 Kč
- Daň z nemovitostí 166 000 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000 Kč
- Odvod loterií a podob.her 6 000 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000 Kč
- Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 36 000 Kč 5213 Krizová opatření 5 000 Kč
- Poplatky ze psů 1 800 Kč 6112 Činnost místního zastupitelstva 260 000 Kč
- Správní poplatky 200 Kč 6171 Činnost místní správy 350 000 Kč
- Dotace ze st.rozp.na činnost místní správy 74 900 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací 1 500 Kč
<br> 3399 Ost.záležitosti kultury 2 000 Kč 6399 Ostatní finanční operace - daň za obec 12 000 Kč
3639 Pronájem pozemků 47 300 Kč 6402 vratka dotace - volby 32 000 Kč
3725 Využ.a zneškod.komun.odpadů - EKO-KOM 16 000 Kč
6171 Činnosti místní správy 15 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací 16 300 Kč
<br> Celkem příjmy 2023 1 234 500 Kč
<br> Financování - přebytky minulých období 400 000 Kč
<br> Celkem příjmy 2023 a financování 1 634 500 Kč Celkem výdaje 2023 1 634 500 Kč
<br> Rekapitulace příjmů a výdajů_2023
<br> třída 1 - daňové příjmy 1 063 000 Kč třída 5 - běžné výdaje 756 500 Kč
třída 2 - nedaňové příjmy 86 600 Kč třída 6 - kapitálové výdaje 878 000 Kč
třída 3 - kapitálové příjmy 10 000 Kč
třída 4 - transfery 74 900 Kč
třída 8 - financování 400 000 Kč
<br> Celkem: 1 634 500 Kč Celkem: 1 634 500 Kč
<br> Rozklikáv...

Načteno

edesky.cz/d/5796174

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Petrovičky
02. 01. 2023
02. 01. 2023
02. 01. 2023
02. 01. 2023
02. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Petrovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz