« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Prezenční listina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prezenční listina
iiriir(iiirir //,llsl.t.r1)rtrrl:itva ()iroe Kullqjovicc lltnkirri obdobi 2022 20)(t
<br> i i ( )l li l llll I 1)i- l l/.()f l-l rl
<br> iilrr::ssndni listina
!ii" :r;rscriri:ti Z{)lt.28.I L 2022
<br> Jm6no a piijmeni
ilena,Iunkce
<br> E-mailovd adresa
<br> Pledsedajici,starosta:
<br> Jiii Lowy //L4D J4Ro,/t-r(
<br> ni KV ZO" ovdiovatel:
Slavomira Pol6kovd
<br> n zastupitelstva obce,ovdiovatel:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> n,piedseda Finaniniho vfboru zastupitelstva obce:
V6clav Kr6l
<br> Hana Habaftov6
pokladni OU
<br> Helena Ludvikovd
referent f sc,zapisovatel
<br> Jm6no a nliimeni hosta:
<br> o (2{)i2) ()hec' Krrnajorrc,r'

Načteno

edesky.cz/d/5796104

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kunějovice
02. 02. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz