« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde. (45 kB)
List1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Polepy na r.2024 - 2026 (v Kč)
Tř.Par.Popis rozpočet r.2023 návrh r.2024 návrh r.2025 návrh r.2026
Příjmy
1 Daňové příjmy 10,439,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000
2 Nedaňové 969,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
3 Kapitálové příjmy 0 0 0 0
4 Transfery (dotace) 150,000 150,000 150,000 150,000
Příjmy celkem 11,558,000 11,650,000 11,650,000 11,650,000
Výdaje
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3,000 3,000 3,000 3,000
2212 Silnice 100,000 100,000 100,000 100,000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky 35,000 35,000 35,000 35,000
2292 Dopravní obslužnost 300,000 320,000 320,000 320,000
2310 Pitná voda 40,000 50,000 50,000 50,000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 73,000 70,000 70,000 70,000
3314 Činnosti knihovnické 35,000 35,000 35,000 35,000
3319 Ost.Zál.Kultury 80,000 80,000 80,000 80,000
3322 Zachování a obnova kulturních památek 276,000 8,000 8,000 8,000
3341 Rozhlas a televize 7,000 7,000 7,000 7,000
3399 Ostatní záležitosti kultury a církví 50,000 50,000 50,000 50,000
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 180,000 50,000 50,000 50,000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 121,000 120,000 120,000 120,000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 107,000 110,000 110,000 110,000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 35,000 35,000 35,000 35,000
3543 Pomoc zdravotně postiženým - dary,příspevky 0 0 0 0
3631 Veřejné osvětlení 1,200,000 250,000 250,000 250,000
3632 Pohřebnictví 15,000 15,000 15,000 15,000
3639 Komunální služby a územ.Rozvoj jinde nezařaz 2,128,000 250,000 250,000 250,000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5,000 5,000 5,000 5,000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů odpadů 330,000 350,000 350,000 350,000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 885,000 385,000 385,000 385,000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1,644,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
4352 Tśňová péče - Linka bezpečí 5,000 5,000 5,000 5,000
5274 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 2...

Načteno

edesky.cz/d/5795848


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz