« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh rozpočtu na rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025-DSO ČISTÝ JIHOVÝCHOD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3._navrh-strednedoby_vyhled_rozpoctu_2024-2025-16de6.pdf
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
ČISTÝ JIHOVÝCHOD
Tovární 22
691 06 Velké Pavlovice
IČ 75117436
<br> Příjmy 2024 2025
Paragraf Položka
<br> 4121 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
<br> 6310 200,00 Kč 200,00 Kč
2141 200,00 Kč 200,00 Kč
<br> 200 200,00 Kč 200 200,00 Kč
<br> Výdaje
Paragraf Položka
<br> 3723 255 800,00 Kč 255 800,00 Kč
5136 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
<br> 5139 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
<br> 5161 700,00 Kč 700,00 Kč
<br> 5164 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč
<br> 5166 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč
<br> 5169 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč
<br> NÁVRH STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROK 2024-2025
<br> Název
<br> Příspěvky od obcí neinvestiční
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků
<br> Celkem příjmy:
<br> Sběr a svoz ostatních odpadů
Knihy,učební pomůcky,tisk
<br> Název
<br> Nákup materiálu
<br> Poštovní služby
<br> Nájemné
<br> Konzultační,poradenské a právní služby
<br> Nákup ost.služeb-udržovací popl <.>,software,práce programátora,vedení 5169 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč
<br> 5175 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
<br> 5901 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 6310 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč
5163 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč
<br> 261 300,00 Kč 261 300,00 Kč
<br> Financování
Položka
<br> 8115 61 100,00 Kč 61 100,00 Kč
<br> 61 100,00 Kč 61 100,00 Kč
<br> DSO ČJ eviduje v účetnictví dlouhodobý závazek vůči společnosti Hantály a.s.ve výši 5.395.554,- Kč
<br> Vypracovala: Bc.Vlasta Herzánová
<br> Dne: 24.11.2022
<br> Zveřejněno na úřední desce a elektronicky způsobem umožňující dálkový přístup
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Schváleno členskou schůzí DSO Čistý Jihovýchod dne:
<br>
<br> Nákup ost.služeb-udržovací popl <.>,software,práce programátora,vedení
účetnictví,práce manažera,prodloužení domény,registrace "obecuctuje"
<br> Pohoštění
<br> Nespecifikované rezervy
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Služby pen.ústavů-bankovní poplatky
<br> Celkem výdaje:
<br> razítko úřadu a po...
2._navrh_rozpoctu_2023-6affa.pdf
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
ČISTÝ JIHOVÝCHOD
Tovární 22
691 06 Velké Pavlovice
IČ 75117436
<br> Příjmy
<br> Paragraf Položka
Schválený rozpočet
<br> 2022
<br> Upravený rozpočet 2022
ke dni sestavení návrhu
<br> rozpočtu 2023
<br> Návrh rozpočtu
na rok 2023
<br> 4113 354 100,00 Kč - Kč - Kč
<br> 354 100,00 Kč - Kč - Kč
<br> 4116 289 300,00 Kč 289 300,00 Kč - Kč
<br> 289 300,00 Kč 289 300,00 Kč
<br> 4216 803 800,00 Kč 803 800,00 Kč - Kč
<br> - Kč - Kč - Kč
<br> 803 800,00 Kč 803 800,00 Kč - Kč
<br> 4121 278 700,00 Kč 278 700,00 Kč 177 900,00 Kč Příspěvky od obcí neinvestiční
<br> Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
Neinvestiční dotace z MŽP oper.Program OPŽP -
"RE UCE CENTRA"
<br> Investiční dotace z MŽP oper.Program OPŽP -"RE
UCE CENTRA"
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze SF
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
<br> Název
<br> Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
Dotace z MŽP oper.Program OPŽP -"Materiálové
využití odpadu
<br> Nein.dotace na "Adaptační strategii…" poskytnutá
z prostředků Finančního mech Norska a ze SFŽP
<br> 4121 278 700,00 Kč 278 700,00 Kč 177 900,00 Kč
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 900,00 Kč
<br> 3 300,00 Kč 3 300,00 Kč 3 200,00 Kč
<br> 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 900,00 Kč
<br> 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 3 000,00 Kč
<br> 43 500,00 Kč 43 500,00 Kč 19 000,00 Kč
<br> 7 100,00 Kč 7 100,00 Kč 6 900,00 Kč
<br> 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 6 700,00 Kč
<br> 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč 11 900,00 Kč
<br> 8 900,00 Kč 8 900,00 Kč 8 700,00 Kč
<br> 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 5 400,00 Kč
<br> 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč
<br> 3 400,00 Kč 3 400,00 Kč 3 400,00 Kč
<br> 34 700,00 Kč 34 700,00 Kč 9 900,00 Kč
<br> 3 900,00 Kč 3 900,00 Kč 4 000,00 Kč
<br> 3 400,00 Kč 3 400,00 Kč 3 400,00 Kč
<br> 3 400,00 Kč 3 400,00 Kč 3 300,00 Kč
<br> 7 600,00 Kč 7 600,00 Kč 7 500,00 Kč
<br> 28 400,00 Kč 28 400,00 Kč 3 800,00 Kč
<br> 3 700,00 Kč 3 700,00 Kč 3 800,00 Kč
<br> 5 600,00 Kč 5 600,00 Kč 5 500,00 Kč
<br> 7 400,00 Kč 7 400,00 Kč 7 300,00 Kč
<br> 4 400,00 Kč 4 400,00 Kč 4 300,00...

Načteno

edesky.cz/d/5795841

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz