« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh rozpočtu na rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025-DSO MIKROREGION

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-svr-2024-2025-2af7c.pdf
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Hustopečsko 2024-2025
<br> MD D MD D
<br> Třída 1 Daňové příjmy 0,00 0,00
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 1 308 300,00 1 308 300,00
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00
Třída 4 Přijaté transfery 1 169 400,00 1 169 400,00
<br> 2 477 700,00 2 477 700,00
<br> Třída 5 Běžné výdaje 2 477 700,00 2 477 700,00
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje 0,00 0,00
<br> 2 477 700,00 2 477 700,00
<br> 0,00 0,00
<br> Vypracovala: XXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> dne: XX.XX.2022
<br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu <.>
<br> vyvěšeno: 28.11.2022
<br> svěšeno: 31.12.2022
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> CELKEM VÝDAJE
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> PŘÍJMY
<br> Návrh rozpočtu 2025Návrh rozpočtu 2024
navrh-rozpoctu-2023-27a21.pdf
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hustopečsko 2023
<br> MD D MD D MD D
<br> 231 10 4116 Ostatní neinvestiční transféry ze st.rozpočtu 0,00 2 656 000,00 1 169 400,00
<br> 231 10 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 736 700,00 996 200,00 1 308 300,00
<br> 231 10 4122 neinvestiční přijaté transféry od krajů 0,00 190 000,00 0,00
<br> 231 10 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob.osob 150 000,00 150 000,00 150 000,00
<br> 886 700,00 3 992 200,00 2 627 700,00
<br> 231 10 3636 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 38 000,00 62 000,00 0,00
<br> 38 000,00 62 000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 231 10 6330 4134 převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 924 700,00 4 054 200,00 2 627 700,00
<br> 231 10 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bú 1 189 900,00 728 300,00 140 200,00
<br> 1 189 900,00 728 300,00 0,00
<br> 2 114 600,00 4 782 500,00 2 627 700,00
<br> 231 10 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 300 000,00 0,00
<br> 231 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 100 000,00 0,00
<br> 231 10 5154 Elektrická energie 0,00 50 000,00 0,00
<br> 231 10 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 8 400,00 0,00
<br> 231 10 5164 Nájemné 0,00 30 000,00 0,00
<br> 231 10 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 100 000,00 0,00
<br> 231 10 5172 Podlimitní programové vybavení 0,00 15 000,00 0,00
<br> 231 10 5173 Cestovné 0,00 5 000,00 0,00
<br> 231 10 5175 Pohoštění 0,00 300 000,00 0,00
<br> 231 10 5194 Výdaje na věcné dary 0,00 60 000,00 0,00
<br> 231 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 231 600,00 0,00
<br> 0,00 1 200 000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 231 10 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 566 500,00 1 246 300,00 736 000,00
<br> 231 10 3299 5031 Pov.poj.na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti 106 800,00 227 700,00 275 000,00
<br> 231 10 3299 5032 Pov.poj.na veřejné ZP 38 800,00 71 400,00 100 000,00
<br> 231 10 3299 5038 Pov.poj.na na úrazové pojištění 1 900,00 6 000,00 1 000,00
<br> 231 10...

Načteno

edesky.cz/d/5795840

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz