« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 [134 KB]
Obec Častrov
<br> 394 63 Častrov okres Pelhřimov
<br> OZNÁMENÍ o době a místě konání volby prezidenta České republiky
<br> Starosta obce ČASTROV podle 5 34 odst.1 písm.a) zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů,ve'znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky o z n a m uj e: 1.Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 13.ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14.ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb je:
<br>.ve volebním okrsku č.1 Častrov je volební místnost v budově Obecního úřadu Castrov,Castrov čp.105,pro voliče bydlící v Castrově,Pelci,na Drážďanech a na Perkách
<br>.ve volebním okrsku č.2 Metánov je volební místnost v budově školy,lVletánov čp.54,pro voliče bydlící v lVletánově
<br>.ve volebním okrsku č.3 Ctiboř je volební místnost v budově školy,Ctiboř čp.36,pro voliče bydlící ve Ctiboři a Jakubíně
<br> Voliči bude umožněno hlasovat poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).Neprokáže—li volič uvedenou skutečnost stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Podle 5 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát,který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů,kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas.Podle Š 56 odst.1 citovaného zákona v případě,že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle 5 54,zajistí Ministerstvo vnitra,aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta.O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta iníermováni zveřejněním nové informace na ...

Načteno

edesky.cz/d/5795807


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz