« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Záměr prodej

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr_02_22.pdf
Obec Struhařov
Obecní úřad Struhařov
<br> č.j.: 02z/2022
Struhařov,28.11.2022
<br> Obec Struhařov zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
pozdějších předpisů
<br> z á m ě r
<br> prodat pozemek : parc.č.917/9 (90 m2) za cenu 300 Kč/m2
<br> v kat.území : BÝKOVICE U BOŘEŇOVIC
<br> Zájemci o koupi nemovitost se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky ve
lhůtě do 15 ti dnů od vyvěšení na úřední desce.Po uplynutí této lhůty rozhodne v této věci
zastupitelstvo obce <.>
<br> Tento záměr byl schválen ZO Struhařov na 17.zasedání dne 16.11.2022 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
starosta obce
<br> Vyvěšeno dne : XX.11.2022
Sejmuto dne : 14.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5795770


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
01. 02. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz