« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2023
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŘEČKOvIcE a MOKRÁ HORA
Palackého náměstí 78111
621 OO Brno
<br> Z
<br> Návrh rozpočtu městské části Brno — Rečkovice a Mokrá Hora na
rok 2023
<br> Zastupitelstvo městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora v souladu s ust.84 odst.2
písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ust <.>
<br> 11 odst.1 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,bude na svém II.zasedání ZMC dne 15.12.2022 schvalovat rozpočet
městské části Brno — Rečkovice a Mokrá Hora na rok 2023 <.>
<br> Na základě ust.11 odst.4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů je návrh rozpočtu v úplném znění v listinné podobě
k nahlédnutí na ekonomickém odboru Uřadu městské části města Brna,Brno — Rečkovice a
Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/li,I.poschodí,dveře č.213 <.>
<br> V elektronické podobě je zveřejněn na internetových stránkách www.reckovice.brno.cz
v hlavním menu pod odkazem Rozpočet <.>
<br> VyvěšeaO 28 -11- 2022
Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/5795546


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz