« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV - návrh OOP - zajištění provozu do T.J. Komín - trvalé dopr.značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_navrhOOP_Svratecka_T_J_Komin_dopr_znaceni_situace.pdf (PDF 459.19 kB)
„INVAOH,lw & DJ./%$ JJJ/Ješ
<br> - DZ bude instalováno v souladu s TP 133
<br> [
<br> VYPRACOVAL :KnnčelíkJiřímL „Á,KUNTRULDVAL :Ing.XXXXXXXX XXXX jÁM/
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - vnz ?lžf'šžgížť'nííťz,";íížíližážššžžá?
<br>,<,>.Sl “b ' 'Ll ll :Í l.:6|]2571312 mnstm komunlkace NN1268 EŠŠÉŠEÉLŽĚŽÍŠSX'DŽ " &
<br> Restaurace MJ Holiday
<br> BRNO.ul.Svratecká Zajištění vjezdu do areálu T.J.Komín z.s <.>
<br> č.o.220597/14J 1.22
<br> „_ _\ vůlí 1,2
<br> www.signex.|:z
<br> )
<br> zahrádka restaurace A Ěžgí“ - V12a “)A/4,6 (go ODSTRAN|T > > INSTALDVAT 9/ ( 0.80 b 201 1 ! exam,<.>
<br> 2.50
<br> WE: parum A a C1 71 l$l/v VIZE'
<br> \ “ 28;
<br> na! kuvuc: mmm
<br> č.j.: MMB /2022 -
<br> [?!/Zlín“ 7/2 ! mm.—35mm wšem 53% M: 10m p
<br> Odbor do ravy Kounicova 67,BRNO »004-
<br> Navržené trvalé Dl : Šanov"
<br> StávajícíDZ: A “5 [ Stávající DZ odstranit Á
VV_navrhOOP_Svratecka_T_J_Komin_dopr_znaceni.pdf (PDF 287.14 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0579784/2022/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0523345/2022/7
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci,ul.NN1268,Brno (MČ Komín)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice NN1268,veřejně přístupná účelová komunikace,Brno,místní úprava provozu na pozemní
<br> komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne
<br> 24.10.2022 návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,ulice NN1268,Brno,podaný společností SIGNEX,spol.s.r.o <.>,se sídlem Holzova 1262/138 <,>
<br> 627 00 Brno,formou výkresu č.1.2,s názvem „TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – VDZ místní
<br> komunikace NN1268“,pod názvem akce „BRNO,ul.Svratecká Zajištění vjezdu do areálu T.J.Komín
<br> z.s.“,zpracovaného společností SIGNEX,spol.s.r.o <.>,IČO: 49971344,s datem 14.11.2022,formát 1
<br> A4,č.objednávky 220597,doplněný vyjádřením Policie České republiky,Městského ředitelství policie
<br> Brno,Dopravního inspektorátu Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,pod č.j.: KRPB-239121-
<br> 4/ČJ-2022-0602DI-RAD,ze dne 24.11.2022 <.>
<br>
<br> V obsahu vyjádření dotčeného orgánu č.j.: KRPB-239121-4/ČJ-2022-0602DI-RAD,ze dne ...

Načteno

edesky.cz/d/5795543

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz