« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Vyhlášení grantů 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení grantů 2023
Městská část Praha – Slivenec
vyhlašuje
<br> dotační programy na území MČ Praha – Slivenec
v roce 2023 – I.kolo
<br>
Vyhlášené dotační programy:
<br> 1.Podpora kultury,sportu,zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých
a dětí v MČ Praha - Slivenec
<br> 2.Podpora jednotlivých akcí a činností,které se vztahují k historii a přírodě MČ
Praha - Slivenec
<br>
<br> Dotační programy se řídí Zásadami poskytování účelových dotací (grantů) na
podporu kultury,sportu,zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých a
dětí z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec,schválené Zastupitelstvem MČ
Praha – Slivenec dne 25.2.2019,č.us.42/4/2019 <.>
<br>
<br>
Období pro realizaci dotačních programů: 1.1.- 31.12.2023
<br> Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro oba
programy celkem:
<br> 300 000,- Kč
<br>
1.PODPORA KULTURY,SPORTU,ZÁJMOVÝCH A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH
AKTIVIT DOSPĚLÝCH A DĚTÍ V MČ PRAHA - SLIVENEC
<br>
Účel programu: Podpora pravidelné činnosti i jednorázových akcí v uvedených
<br> oblastech
<br> Důvody programu: Větší nabídka programů nebo akcí pro občany MČ Praha - Slivenec
<br> Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
do 80% celkových nákladů na program
<br> Okruh způsobilých žadatelů:
fyzické nebo právnické osoby,které provozují svou činnost na území MČ Praha –
<br> Slivenec,ve výjimečných případech i mimo území MČ,pokud se akce koná na území
<br> MČ Praha - Slivenec
<br>
Lhůta pro podání žádostí: 2.1.2023 – 27.1.2023
na předepsaném formuláři žádosti
<br>
Podmínky přijetí žádosti:
<br> a) podání úplné a podepsané žádosti v řádném termínu
b) řádné vyúčtování a vyhodnocení předešlých projektů podpořených z rozpočtu MČ
<br> Praha – Slivenec
<br>
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 10.2.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.PODPORA JEDNOTLIVÝCH AKCÍ A ČINNOSTÍ,KTERÉ SE VZTAHUJÍ
<br> K HISTORII A PŘÍRODĚ MČ PRAHA - SLIVENEC
<br>
<br> Účel programu: Podpora jednotlivých akcí a činností,které se vztahují k historii a
<br> přírodě MČ Praha - Slivene...

Načteno

edesky.cz/d/5795540


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
04. 02. 2023
04. 02. 2023
04. 02. 2023
04. 02. 2023
03. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz