« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_DZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Znojmo,Loucká – TDZ
<br>
 DZ č.P4,B1,IP10a,E5 a E13
<br> SOUHLASÍME dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> č.j.: KRPB-109814/ČJ-2022-061306
<br> Znojmo dne 18.května 2022
<br> za DI ZN por.Mgr.XXXXXXXX XXXX
DOC281122-28112022144404
Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 3412012022 DOP/Ště Č.J.: MUZN 204715/2022 VYŘIZUJE: Vendula Štěpánková TEL.: 515216 439 E-MAIL: vendulka.stepankova©muznojmocz DATUM: 25.11.2022 VEREJNA VYH LASKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích"),postupem vsouladu s ust.5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě podnětu podaného dne 03.10.2022 městem Znojmem,zastoupeným Městským úřadem Znojmo,odborem investic a technických služeb,Obroková 1/12,669 02 Znojmo (dále jen „žadatel"),r o 2 h o d I podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákon o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> o stanovení místní úpravy provozu
<br> na veřejně přístupné účelově komunikaci u bytového domu na ul.Loucká 38-42 ve Znojmě,na pozemku p.č.453/5 v k.ú.Znojmo-Louka <.>
<br> Místní úprava provozu spočívá v umístění sestavy nového dopravního značení B 1 (Zákaz vjezdu všech vozidel vobou směrech) sdodatkovou tabulkou E 5 (Největší povolená hmotnost) súdajem 3,5t a s dodatkovou tabulkou E 13 (Text: „Mimo dopravní obsluhu"),IP 10a (Slepá pozemní komunikace) a na výjezdu zúčelové komunikace na místní komunikaci P 4 (Dej přednost vjízděl),zdůvodu zamezení parkování a otáčení nákladních vozidel,v rozsahu dle situace,které je přílohou opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 1.Navrhovatel zajistí provedení dopravního značení odbornou firmou vsou...

Načteno

edesky.cz/d/5794185

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz