« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2024-2026 Mikroregionu Jindřichohradecko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2024-2026 Mikroregionu Jindřichohradecko (177.69 kB)
Mikroregion Jindřichohradecko
<br> Klášterská 135/II - 377 22 Jindřichův Hradec
<br> Mikroregion Jindřichohradecko
Klášterská 135/II - 377 22 Jindřichův Hradec
<br>
<br>
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko
<br> na období 2024-2026
<br>
Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> zákona č.320/2001 Sb <.>,zákona č.450/2001 Sb <.>,a zákona 320/2002 Sb.sestavuje
<br> Mikroregion Jindřichohradecko rozpočtový výhled na následující tři rozpočtové období takto:
<br>
<br> Příjmy:
<br>
<br> ❖ 105.000 Kč / ročně (příspěvky členů mikroregionu na správu mikroregionu –
21x5.000 Kč)
<br> ❖ nahodilé příjmy do 200 Kč/ročně (např.příjmy z úroků apod.)
<br>
Výdaje:
<br>
<br> ❖ 94.000 Kč / ročně (náklady na správu mikroregionu)
❖ nahodilé výdaje do 200 Kč/ročně (např.služby peněžním ústavům)
<br>
<br> Financování:
<br>
<br> ❖ + / - XXX.XX.XXX Kč / ročně (zapojení hospodářského výsledku minulých let,resp <.>
přebytku daného sledovaného období)
<br>
<br> Hospodářský výsledek z minulých let činil na konci roku 2021 celkem 39.546 Kč.Tento
<br> výsledek je odrazem zůstatku na běžném účtu mikroregionu k 31.12.2021 <.>
<br>
<br> Z hlediska tohoto rozpočtového výhledu předpokládá Mikroregion Jindřichohradecko pro
<br> následující tři rozpočtové období vyrovnaný,popř.mírně přebytkový,či schodkový rozpočet <.>
<br> Schodek rozpočtu může dosáhnout maximálně jedné poloviny hospodářského výsledku
<br> minulých let <.>
<br>
<br> Znění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněno v elektronické podobě na úřední
<br> desce: https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/spoluucast-mesta-v-
<br> organizacich/mikroregion-jindrichohradecko.html
<br> V listinné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu v Klášterské ulici č <.>
<br> p.135/II,v kanceláři č.104 <.>
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024-2026 mohou
<br> občané uplatnit buď písemně na adresu Mikroregio...

Načteno

edesky.cz/d/5793498


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz