« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Návrh rozpočtu na rok 2023 - Mikroregion Jindřichohradecko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2023 - Mikroregion Jindřichohradecko (176.7 kB)
Paragraf Položka Název položky
Skutečnost
<br> 2021
SR 2022
<br> Očekávané
<br> plnění 2022
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2023
<br> PŘÍJMY
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 79 200 72 200
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 105 000 105 000 105 000 105 000
<br> 6402 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 59 200 0 0 0
<br> Celkem příjmy 164 279 105 200 105 072 105 200
<br> VÝDAJE
<br> 6310 5163 Za bankovní poplatky 241 200 173 200
<br> 6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání 59 200 0 0 0
<br> 6409 5021 Mzda tajemník 60 000 60 000 60 000 60 000
<br> 6409 5161 Poštovní služby 0 1 000 0 1 000
<br> 6409 5166 Za účetnictví mikroregionu a aktualizace 30 874 34 000 50 752 40 000
<br> 6409 5169 Tisk dokumentů 3 000 5 000 0 2 000
<br> 6409 5175 Občerstvení 0 2 000 0 2 000
<br> Celkem výdaje 153 314 102 200 110 925 105 200
<br> Celkem příjmy 164 279 105 200 105 072 105 200
<br> Celkem výdaje 153 314 102 200 110 925 105 200
<br> Saldo 10 965 3 000 -5 853 0
<br> Financování -10 965 -3 000 -3 000 -3 000
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
<br> Vyvěšeno na úřední desce umožňující dálkový přístup:
<br> Sejmuto:
<br> Razítko úřadu a podpis člena mikroregionu:
<br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů Mikroregionu Jindřichohradecko na rok 2023
<br> (v Kč)
<br> Znění návrhu rozpočtu na rok 2023 je zveřejněno v elektronické stránkách mikroregionu: https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-
<br> organizace/spoluucast-mesta-v-organizacich/mikroregionjindrichohradecko.html <.>
<br> V listinné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu v Klášterské lici č.p.135/II,v kanceláři č.104 <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mikroregionu na rok 2022 mohou občané uplatnit buď písemně na adresu Mikroregionu
<br> Jindřichohradecko,Klášterská 135/II,377 00 Jindřichův Hradec nebo e-mailem: tajmlova@jh.cz,a to do 15.12.2022,10:00
<br> hodin <.>

Načteno

edesky.cz/d/5793497


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz