« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Střednědobý výhled 2024-2025 návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled 2024-2025 návrh
Obec Hvozdnice IČ 45978662
<br> Návrh Střednědobého výhledu na období let 2024 - 2025
<br> 2024 2025
<br> Daňové příjmy 4 700 000,00 4 800 000,00
<br> Nedaňové příjmy 300 000,00 300 000,00
<br> Kapitálové příjmy 10 000,00 10 000,00
<br> Přijaté dotace 120 000,00 130 000,00
<br> 1.Celkové očekávané příjmy 5 130 000,00 5 240 000,00
<br> Běžné výdaje 4 630 000,00 4 740 000,00
<br> Kapitálové výdaje 200 000,00 200 000,00
<br> 2.Celkové předpokládané výdaje 4 830 000,00 4 940 000,00
<br> 3.Výdaje na dlouhodobé závazky 2 300 000,00 300 000,00
<br> 4.Příjmy z dlouhodobých pohledávek 0,00 0,00
<br> 5.Výdaje na dlouhodobé záměry 0,00 0,00
<br> Komentář k dlouhodobým výdajům
<br> Obec Hvozdnice bude v období let 2024 - 2025 splácet dlouhodobý úvěr vedený
<br> u České spořitelny.Roční výše splátky jistiny činí 300.000,- Kč <.>
<br> Obec Hvozdnice bude v roce 2024 financovat intenzifikaci ČOV Libčany,platba za rok 2024
<br> bude činit 2.000.000,- Kč <.>
<br> Komentář k dlouhodobým pohledávkám
<br> Obec Hvozdnice nemá na období let 2024 - 2025 žádné dlouhodobé záměry <.>
<br> XXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu mohou občané obce uplatnit písemně ve
<br> lhůtě do 15 dnů od zveřejnění návrhu střednědobého výhledu.Občanem obce,který
<br> může uplatnit připomínky,je dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,občan starší 18 let <,>
<br> který má na území obce trvalý pobyt nebo vlastní na území obce nemovitý majetek <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na fyzické úřední desce obce a také na
<br> elektronické úřední desce obce na adrese www.hvozdnice.cz do doby schválení
<br> střednědobého výhledu.Do listinné podoby návrhu je možné nahlédnout na obecním
<br> úřadu v úředních hodinách (středa 17 – 19 hodin) <.>

Načteno

edesky.cz/d/5793256


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz