« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Cena vodné - stočné VAK HK - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení ceny 2023_1
Královéhradecká
<br> © VODOVODY A KANALIZACE provozní
<br> HBAOEO KRÁLOVÉ.a.s <.>
<br> Úprava cen za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod Oznámení o ceně podle smluvních podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod Královéhradecké provozní,a.s <.>
<br> Vážení odběratelé <,>
<br> dnem 1.1.2023 vstoupí v platnost nové ceny za dodávky pitné vody a za odvádění odpadních vod.Cena byla stanovena v souladu s platným cenovým výměrem MF ČR a vyhláškou č.428/2001Sb.v platném znění a platí pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu provozované Královéhradeckou provozní,a.s.na základě smluv o nájmu a provozování svlastníky vodovodů a kanalizací.Cena na rok 2023 byla schválena rozhodnutím představenstva Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s.dne 24.11.2022.Podle rozhodnutí valné hromady této společnosti ze dne 5.12.2007 byla cena vodného a stočného stanovena ve dvousložkové formě <.>
<br> Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením do zvolené kategorie podle následující tabulky:
<br> Pevné složky ceny pro vodné a stočné pro rok 2023
<br> i „.Normová hodnota Normová hodnota Sazba V KC za XXX Ka acita průtoku Qn průtoku Qs Í * f Kategorie (mg/ho d) vodoměru (m37hod) vodoměru (m3/_hod) bez DPH vcetne DPH 10 % podle normy CSN podle normy CSN,Odvádění,Odvádění lSO 4064-1 EN 14154-1 +A1 Dodavka,Dodavka,<.>,odpadních <.>,odpadních pitné vody vod pltne vody vod A _ 1,5 0 3,5 0 5,3 1 036 1 127 1 140 1 250 B 3,5 3,5 10 6,_3 16 2129 2 316 2342 2 548 C 10 10 40 16 63 5197 5653 5717 6219 D 40 40 150 63 250 16 885 18 368 18 574 20 205
<br> Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné pro rok 2023 je v následující tabulce:
<br> Dodávka pitné a užitkové vody (vodné) Odvádění odpadních vod v Kč za 1 m3 (stočné) v Kč za 1 m3 bez DPH včetně DPH 10 % bez DPH včetně DPH 10 % 48,73 53,60 54,37 59,81
<br> _ celkem za vodné a stočné Kč bez DPH 103,10
<br> celkem za vodné a stočné 113,41 Kč v...

Načteno

edesky.cz/d/5793254

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz