« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 12/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 12/2022
OBEC RAKOVICE
ZASTUPITELSTVO OBCE
<br>
Zápis č.12/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Rakovice
<br>
Čas a místo konání: 16.11.2022 v 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
Přítomní zastupitelé: p.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,pí. Martina VOLFOVÁ,p.  XXXXX XXXXX,Ing.  XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.Vladimíra POTŮČKOVÁ,p.XXXXXXXX XXXXX
<br> Omluven: pí.XXXXXXX XXXXXXX
Veřejnost: p.XXXXXXX XXXXXX,pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Starosta zahájil jednání v XX:XX hodin,přivítal členy zastupitelstva a přítomné zástupce veřejnosti.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem zastupitelstva obce Rakovice <.>
1.-2.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.11/2022,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
1.1 Zahájení
Provedením zápisu byl pověřen: p.XXXXXX XXXXX
Určení ověřovatelé zápisu: XXX XXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,takže zasedání zastupitelstva obce je usnášeníschopné <.>
<br> 1.2 Schválení programu ZO
Starosta – předložil návrh programu zasedání zastupitelstva obce zveřejněný na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanovené lhůtě.S doplněním bodů.1.Záměr pronajmout pozemek.2.Pronájem obecního bytu.3.Hluboká cesta – smlouva s obcí Čimelice na spolufinancování a provozování vodovodu a kanalizace v Hluboké cestě <.>
<br> Program jednání:
1.Zahájení
2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
3.Stav bankovních účtů k 31.10.2022
4.Rozpočtové opatření
5.Kontrola usnesení
6.Záměr prodeje pozemku
7.Kalkulace ceny vody na období 2022/2023
8.Schválení činnosti kontrolního výboru
9.Návrh rozpočtu na rok 2023
10.Záměr pronájmu pozemku
11.Pronájem bytu
12.Hluboká cesta,smlouva s obcí Čimelice na spolufinancování a provozování vodovodu a kanalizace v Hluboké cestě
13.Různé
14.Závěr
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rakovi...

Načteno

edesky.cz/d/5793230

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz