« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Pozvánka na 2. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA na 2. ZO 7.12.2022
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOZLOV
V souladu s § 103 odst.5 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br> svolávám 2.zasedání zastupitelstva obce,které se bude konat
v zasedací místnosti obecního úřadu,Kozlov 68
dne 7.12.2022 v 18.00 hodin
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Navržený program:
1.Zahájení,určení ověřovatelů zápisu
2.Schválení programu zasedání
3.Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kozlov
4.Rozpočtová opatření
5.Další postup ve sporu o vodohospodářský majetek
6.Aktualizace povodňové komise
7.Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce Kozlov na r.2024
8.Projednání střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Kozlov na r.2024
9.Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Kozlov na rok 2023
10.Rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí r.2023
11.Pověření k závěrečným úpravám rozpočtu na rok 2022
12.Stanovení inventarizační komise
13.Zpráva o finanční kontrole v ZŠ a MŠ Kozlov
14.Zpráva finančního a kontrolního výboru
15.Stanovení předpokládané výše stočného na rok 2023
16.Projednání dohody o provedení práce se členem zastupitelstva – obsluha ČOV
17.Žádost TJ o finanční příspěvek z loterií za r.2022
18.Projednání přílohy č.21 ke smlouvě č.200742 o podmínkách svozu a zneškodnění
<br> odpadu se SMJ s.r.o <.>
19.Projednání postupu řešení situace obce v energetické oblasti
20.Různé
21.Usnesení,závěr
<br>
<br>
<br> V Kozlově 28.11.2022 Ing.XXX XXXX - starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5793223

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz