« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Pozvánka na jednání 44.Valné hromady svazku obcí Podřipska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko 15.12.2022.pdf (203.77 kB)
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 44.VVALNÉ HROMADY SVAZKU OBCI PODRIPSKA
<br> které se koná ve čtvrtek 15.12.2022 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Roudnici n.L <.>
<br> Valné hromadě bude navržen následující program jednání:
<br> Zahájení,schválení programu a ověřovatelů,určení zapisovatele Kontrola usnesení z 44.Valné hromady ze dne 21.6.2022
<br> Volba předsedy,místopředsedy,členů rady,členů finančního,kontrolního výboru,smírčí komise Svazku obcí Podřipska
<br> Dohody o provedení práce
<br> Návrh „Rozpočtu Podřipska na rok 202 3“ včetně p lněni za předcházející rok Zpráva kontrolního & finančního výboru
<br> Informace předsedy Svazku obcí Podřipska
<br> Diskuze
<br> Závěr
<br> WN—
<br> 39907—19th
<br> Jednání valné hromady Svazku obcí Podřipska j e ze zákona veřejné a každý občan členské obce má právo vyjadřovat se !( projednávaným bodům programu jednání <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX předseda svazku
<br> Zveřejněno dne: Í! // Z/ŽZ
<br> Sejmuto dne:
<br> %! 7“ „zde.<.>.<.>.%Úwé
<br> Zveřejněno na internetové úřední desce od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/5792440

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz