« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a rozpočtový výhled na období 2024 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu sociálního fondu 2023[1].pdf [0,41 MB]
Návrh rozpočtu Sociálního fondu obce Kamenný Újezd
na rok 2023
<br> obec VHČ CELKEM
<br> 100 000,00
Základní příděl do fondu 150 000,00 16 000,00 166 000,00
Úroky 50,00 0,00 50,00
PŘÍJMY CELKEM 150 050,00 16 000,00 166 050,00
<br> obec VHČ CELKEM
Příspěvek na penzijní a životní připojištění 76 000,00 0,00 76 000,00
Příspěvek na stravování 62 000,00 8 500,00 70 500,00
Příspěvek na zájezdy a dětské tábory 24 000,00 0,00 24 000,00
Příspěvek při životním jubileu 2 000,00 0,00 3 000,00
Příspěvek na zdravotní prostředky a služby 26 000,00 4 000,00 30 000,00
Vedení účtu 1 500,00 0,00 1 500,00
VÝDAJE CELKEM 191 500,00 12 500,00 205 000,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU (přebytek + / schodek -) -41 450,00 3 500,00 -37 950,00
<br> 62 050,00
<br> Zveřejněno dne: 28.11.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2023 bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Kamenný Újezd dne
14.prosince 2022.Námitky a připomínky je možné písemně podat do 12.12.2022 na obecním úřadě v úředních hodinách
nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Kamenný Újezd <.>
<br> PŘEVOD DO ROKU NÁSLEDUJÍCÍHO
<br> PŘÍJMY
Název položky Rozdělení
<br> Převod zůstatku z roku předchozího
<br> VÝDAJE
Název položky Rozdělení
Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024-2026[1].pdf [0,38 MB]
NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 AŽ 2026
<br> na rok 2024 na rok 2025 na rok 2026
<br> 1 Daňové příjmy 43 089 665,28 49 887 810,00 41 070 839,58 56 924 000,00 58 974 000,00 61 121 000,00 63 361 000,00
2 Nedaňové příjmy 115 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Transfery 4 335 417,32 6 633 615,55 6 476 625,55 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
<br> *2310 0 0 Pitná voda 0,00 605 000,00 453 167,50 700 000,00 800 000,00 900 000,00 1 000 000,00
* 3314 0 0 Činnosti knihovnické 16 452,87 22 000,00 13 513,54 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
* 3349 0 0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 500,00 5 000,00 250,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
* 3399 0 0 Ostatní činnosti v záležitostech kultury,církví a sdělovacích prostředků 3 000,00 55 000,00 26 340,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
* 3419 0 0 Ostatní tělovýchovná činnost 42 277,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* 3612 0 0 Bytové hospodářství 0,00 1 466 800,00 1 161 233,27 1 605 000,00 1 651 000,00 1 700 400,00 1 751 200,00 nájem bytů
* 3613 0 0 Nebytové hospodářství 0,00 290 000,00 174 650,08 275 000,00 275 000,00 280 400,00 280 400,00 nájem nebyt.Prostor
* 3631 0 0 Veřejné osvětlení 73 727,29 90 000,00 85 382,11 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
* 3632 0 0 Pohřebnictví 84 184,00 80 000,00 33 900,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
* 3639 0 0 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 203 169,93 247 000,00 135 247,28 260 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00
* 3722 0 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 900,00 10 000,00 1 900,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
*3723 0 0 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 3 900,00 10 000,00 3 248,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
*3725 0 0 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 225 983,50 328 000,00 321 441,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
*3745 0 0 Veřejná zeleň 0,00 67 000,00 66 307,00 70 000,00 70 00...

Načteno

edesky.cz/d/5792031

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz