« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument192_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument192_2022.pdf
Detail ro to ' h zd ů o 'ch ložek NA ROK 2023 v tis.Kč Rok 2023
<br> Název položky SR 2021 SR 2022 GS 2022
<br> ze za užívání ze ích ' Příjem z daně z věcí celkem z služeb 3 Ostatní 2 viastní činnosti 2 odvodů ' anizaci z mu nebo chtu ků 2 u nebo ohtu ost.nemov.véci.<.>.z úroků sankčních ' od ' osob neinvestiční Přijaté neinvestiční a n celkem XXX z všeob.SR NIV transf.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatni NIV ze st.r 2 účtů XXX XXXX statutárním městem a MOb Ostatni z vlastních fondů INV mezi statutárním městem a MOb
<br> CELKEM dace příjmů (-Poi 4133)+(-Pol 4134) CELKEM po konsolidaci 8115 stavu k ' prostředků na bankúčtech 8123 Dlouhodobé 8124 Uhrazené dlouhodobých ' ' ' prostředků Financování CELKEM
<br> Celkové zdroje
<br> WWW
<br> Název OdPa
<br> a ostatní odvětvl 002212 002219 záležitosti komunikaci 002229 záležitosti v silniční 002321 Odvádění a čištění \ vod a nakládání s pro 00311 záležitosti základního vzděláni knihovnické 003319 záležitosti 003326 hodnot misL.<.>.003330 církvi a nábožen,003341 a telewze 003349 Ostatni záležitosti sdělovacích 003399 záležitosti církvi a sdé
<br> 003412 zařizeni ve vlastnictvi obce
<br> 00341 Ostatni činnost
<br> 003421 volného času dětí a mládeže 003429 Ostatni činnost a rekreace 003543 Pomoc zdravotně
<br> 003612 hospodářství
<br> 003513 hospodářství
<br> 003632
<br> 003639 a územní
<br> 002013
<br> 003745 o vzhled obcí a zeleň
<br> věci a zaměstnanosti
<br> 004351 Osobni „služba 3
<br> 004359 Ostatní a činnosti v oblasti sociální
<br> 004399 záležitosti soovéci a zaměstnano státu a právni ochrana
<br> 005213
<br> 005512 ochrana - dobrovolná část vahlná správa a služby
<br> 006112 obcí
<br> 006115 do ÚSC
<br> 005171 Činnost mistni správy
<br> 005221 Humanitamizahranični
<br> 0000000031
<br> 0000000000 0000000005 0000000006
<br> 0000000003 000000054? 0000000803 0000000000
<br> 0000000000 0000000000
<br> 0000000000 0000000000 0000000000
<br> 0000000000 0000000000
<br> 0000000000 0000000000 0000000000 0000000010 00000000...

Načteno

edesky.cz/d/5792011


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz