« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R9/005

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R9/005
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB 3qs) č.j.MMB/0572403/2O22ĺVich 1C12 Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna Předmět pronájmu: část pozemku p.Č.353/l.k.ú.Město Brno.ostatní plocha,zeleň,o výměře 170 m2 Učel pronájmu: zřízení restaurační zahrádky Doba nájmu: od 1.I.2023 na dobu neurčitou Podmínky pronájmu: dodržování pravidel stanovených správcem pozemku.Veřejnou zelení města Brna,příspěvkovou organizací • dodržování aktuáinich Pravidel pro posuzování restauračních zahrádek v Městské památkové rezervaci Brno z hlediska státní památkové péče •1 I 2.prodej pozemku p.Č.757 zahrada o výměře 817 m2 v k.ú.Černovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela(dbrno.cz) (iijbrinnce O i,i‘ediéni :ái;zěrz,a dalšín,posnípu V;n poslci‘tne Ing.VeroÝIzi Vomočiiová,Odbor ±ivorniho prosrfedi MMB,Kowiicova 67,60] 67 Brno,rel.: 542] 74156.e-mail: vatnciiova.ven)ílika( bnio.c;) čj.MMB/0572403I2022tVich 3.prodej části pozemku p.Č.1262/230 ostatní plocha,zeleň o výměře 9 m2 v k.ú.Soběšice Wksz ÓCMVADNIHOA NOVÉhO STAVU (JDAJU KATA

Načteno

edesky.cz/d/5791998

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz