« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky k HPS 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HPS_2020_TP_-_VV-podepsana.pdf
Magistrát města Kladna
Odbor finanční – oddělení daní a poplatků
<br>
<br> Kontaktní spojení:
<br>
Tel: +420 312604354 E-mail: veronika.nemcova@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Magistrát města Kladno,Odbor finanční - správce místních poplatků,podle ustanovení § 49
a § 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů oznamuje,že
<br>
od 05.12.2022 do 03.01.2023
<br> je u správce poplatku,v budově Magistrátu města Kladno,dveře č.007 dle aktuálních úředních
hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.OF/7811/22-2,kterým je
<br>
VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK
za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě FO přihlášené k pobytu)
<br>
za zdaňovací období 01.01.2020 - 31.12.2020
<br> všem poplatníkům,kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě
splatnosti stanovené obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladna č.02/19 o místních
poplatcích <.>
<br> V Kladně dne 21.11.2022
<br>
Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
vedoucí Oddělení daní a poplatků
Magistrátu města Kladno
<br>
Datum vyvěšení: 05.12.2022
Bude sejmuto: 03.01.2023
Datum skutečného sejmutí:
<br>
<br>
2022-11-24T08:40:44+0100
XXXXXX XXXXXXXXX
Zadost_o_vyveseni_verejne_vyhlasky_HPS_2020_trvaly_pobyt.pdf
Magistrát města Kladna
Finanční odbor - oddělení daní a poplatků
<br> Kontaktní
spojení:
<br> Tel: +420 312 604 358
727 953 137
<br> E-mail: monika.veprovska@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz
<br> Strana č.: 1
<br> Naše zn.Vyřizuje Kladno
OF/7811/22-7 Bc.XXXXXX XXXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky k HPS 2020
<br> Dle § 11 odst.1 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
jsme vyměřili nedoplatky za platební období 01.01.2020 – 31.12.2020 za místní poplatek za
provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů – pro fyzické osoby přihlášené k pobytu.Dle § 49 odst.5 zákona č.280/2009 Sb.<,>
daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) je-li doručováno hromadným
předpisným seznamem,zveřejní veřejnou vyhlášku na žádost správce daně též obecní úřad
v místě adresátova posledního známého pobytu nebo sídla <.>
<br> Na základě výše uvedeného Vás žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky o zpřístupnění
hromadného předpisného seznamu č.j.OF/7811/22-2.Veřejnou vyhlášku je nutné vyvěsit
nejméně na dobu 30 dnů podle ust.§ 50 odst.1 daňového řádu.Po sejmutí veřejné vyhlášky
z úřední desky Vás žádáme o zpětné zaslání s potvrzením sejmutí a otiskem úředního
razítka Vašeho úřadu prostřednictvím datové schránky <.>
<br> Tato žádost se týká opravdu Vašeho úřadu.Ve Vaší obci/Vašem městě je aktuálně přihlášená
osoba,na kterou evidujeme nedoplatek z doby výše uvedeného vyměřovaného období <.>
<br> Děkujeme za pochopení <.>
<br> S pozdravem
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
vedoucí oddělení daní a poplatků
Magistrátu města Kladna
<br> ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Finanční odbor
nám.Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO
<br> DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
nám.Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO
<br>
<br>
Magistrát města Kladna
Finanční odbor - oddělení daní a poplatků
<br> Kontaktní
spojení:
<br> Tel: +420 312 604 358
727 953 137
<br> E-mail: monika.veprovska...

Načteno

edesky.cz/d/5791800

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz