« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - schémata označování pracovních míst pro TSB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0542503_schemata_oznacovani_pracovnich_mist_pro_TSB.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0542503/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0542503/2022/3 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované
<br> pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen
<br> „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-219096-2/ČJ-2020-0600DI,ze dne 26.11.2020 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích v katastru města Brna podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí
<br> tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu provádění údržby a havarijních oprav na sloupech a svítidlech veřejného osvětlení.Délka
<br> provádění prací nepřesáhne 1 hodinu na jednom sloupu veřejného osvětlení,včetně instalace označení
<br> praco...
priloha_0542503_Schemata_-_TSB.pdf
M
IN
<br> <.>
2
<,> 7
<br> 5
m
<br> M
A
<br> X
<.>
<br> 5
0
m
<br>
<br> B21b
(nebo B26)
<br> Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s XXX.dovolenou rychlostí do XX km/h - modifikace schemata B/X.1
<br> Standardní pracovní místo <.>
Jednosměrná komunikace
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> 30 - 50
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> A15
<br> 1
<br> 50 -70
<br> 30 - 50
<br> B21a
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
<br>
<br> M
A
<br> X
<.>
<br> 5
0
m
<br> B21b
(nebo B26)
<br> Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s XXX.dovolenou rychlostí do XX km/h - modifikace schemata B/X.1
<br> Standardní pracovní místo <.>
Jednosměrná komunikace
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> 30 - 50
<br> 0
<br> 0
<br> A15
<br> 1
<br> 50 -70
<br> 30 - 50
<br> B21a
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> M
IN
<br> <.>
2
<,> 7
<br> 5
m
<br>
<br> A15
<br> M
IN
<br> <.>
2
<,> 7
<br> 5
m
<br> M
A
<br> X
<.>
<br> 5
0
m
<br>
<br> B21b
(nebo B26)
<br> Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s XXX.dovolenou rychlostí do XX km/h - modifikace schemata B/X.1
<br> Standardní pracovní místo <.>
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> 1
<br> 50 -70
<br> 30 - 50
<br> 0
<br> B21a
<br> C4a
<br> Z2
<br> 30 - 50
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1 11
<br> 1
<br> 0
<br> A15
<br> B21b
<br> (nebo B26)
<br> 1
<br> 50 -70
<br> 30 - 50
<br> B21a
<br> 30...

Načteno

edesky.cz/d/5791796

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz