« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - DOT - smlouva o poskytnutí dotace - obec Petrov - Projektová dokumentace na projekt PETROV – Vesnic...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotace obec Petrov JMK079332_22_OKH.pdf
\\,_ :N-R,ď\ / (3
<br> IČ: Í! \ \ ( Iň ÍÍÍ
<br> \_";.\ \/
<br> \,\Rhw
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> SNÍLOUVA
<br> Smlouva č.JMKO79332/22/OKH
<br> Smluvní strany:
<br> 1.Jihomoravský kraj zastoupený:
<br> sídlo:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> kontaktní osoby:
<br> tel.: e-maíl:
<br> bankovní spoj ení : dotační výdajový účet: je plátce DPH
<br> (dále jen „poskytovate1“) a
<br> 2.obec Petrov zastoupená: sídlo:
<br> IČO:
<br> tel.:
<br> e—mail:
<br> bankovní spoj ení: č.ú.:
<br> není plátce DPH
<br> (dále jen „příj emce“)
<br> Mgr.Janem Grolichem,hejtmanem Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> 70888337
<br> CZ70888337
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,oddělení plávní a ekonomické
<br> Ing ] XXX XXXXXXXXXX,Oddělení plávní a ekonomické
<br> In.Veronika Elstnerová Oddě '
<br> Komerční banka,a.s.35—1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)
<br>.(H?ť.<.> ff'.f7“.<.> [.Kťíf.f./:ÍTÍ.<.> ?.<.>./1Í.f/i./' ač V/Of/
<br> Petlov ] 13,696 65 Petrov
<br> 00285218 Krajgký úřad Jiho ODBUBKÁ HCE _
<br> č.j.:JMtÁ CESKA NARODNI BANKA —5——— —- = ;- -,94—7511671/0710 %,25 :?
<br> Q -.-v—„f <.>
<br> Počet listů:
<br> Počet přítmí/ii atti: Podpis:
<br> uzavírají tuto
<br> SMLOUVU
<br> o POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> \LFomOLQ obcím _m _2022
<br>,Článek I.Učel dotace
<br> Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Projektová dokumentace na projekt PETROV -— Vesnická památková rezervace Plže“ (dále jen „projekt“),který je podrobně specifikován V Žádosti včetně příloh evidované pod č.j.JMK 31010/2022 ve spojení s doplněním žádosti č.j.JMK 126951/2022 (dále jen „žádost“) <.>
<br> Pro účely této smlouvy se pod pojmem investice rozumí výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (mimo drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) u příjemců,kteří vedou účetnictví v rozsahu podle 5 9 zákona č.563/1991 Sb <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5791721

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz