« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ky SŠ a ZŠ Tišnov, p.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rjmk081_221123m_00p1_os_ss a zs tisnov_vyhlaseni_konkurzniho_rizeni.pdf
K O N K U R Z
<br>
Rada Jihomoravského kraje podle § 166 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním <,>
středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
vyhlašuje konkurz
na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
<br>
Střední škola a základní škola Tišnov,příspěvková organizace
<br> sídlo: nám.Míru 22,666 25 Tišnov
Střední škola a základní škola Tišnov poskytuje vzdělávání ve čtyřech učebních oborech střední
školy – mechanik opravář motorových vozidel,elektromechanik pro zařízení a přístroje <,>
opravář zemědělských strojů a ošetřovatel a dvou oborech základní školy – základní škola a
základní škola speciální.Součástí organizace je i školní družina a školní jídelna.V současné
době škola vzdělává 154 žáků střední školy a 28 žáků základní školy.Náročnost a složitost
řízení školy spočívá zejména v kombinaci střední školy a základní školy pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a zajišťování praktického výcviku žáků střední školy na odloučeném
pracovišti.Zřizovatel školy má zájem do budoucna prověřit možnosti rozšíření vzdělávací
nabídky střední školy o technický obor s maturitní zkouškou.Více informací na
www.skolatisnov.cz
<br>
<br> Požadavky:
<br>
1.předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky
školy/školského zařízení podle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,uvedené v § 3 a 5 <,>
<br> 2.znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů <,>
3.osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení
<br> (zejména manažerské schopnosti) <.>
<br> K přihlášce doložte následující přílohy:
<br>
1.úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání) <,>
<br> 2.originály nebo ověřené kopie dokladu,případně dokladů o průběhu zaměstnání a délce
požadované praxe vč...

Načteno

edesky.cz/d/5791719

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz