« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zde ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Provozní řád sběrného místa obce Klokočná
<br> Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento „Provozní řád sběrného místa obce Klokočná“ (dále jen „Provozní řád“) <.>
<br> Název zařízení: Sběrné místo obce Klokočná (dále jen „sběrné místo“) Vlastník a provozovatel zařízení: Obec Klokočná,se sídlem Klokočná čp.61,251 64 IČ: 00472034
<br> Kontakty pro hlášení závad: 602 506 301 J.Kosan,736 777 032 F.Bašta
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3) (4)
<br> (5)
<br> (1) (2)
<br> (3)
<br> (4)
<br> Článek 1 Popis a účel zařízení
<br> Sběrné místo je oploceným pozemkem parc.č.322/29 5 asfaltovým povrchem,kontejnery,nádobami a místy pro ukládání odpadu <.>
<br> Na sběrném místě jsou umístěny kóje a označeny plochy pro skladování drobného provozního materiálu (štěrk,dlažba,asfaltový recyklát apod.) k zajištění drobných oprav a údržby v obci.Sběrné místo je vybaveno kontejnerem pro bezpečné uložení drobného nářadí <.>
<br> Sběrné místo je zabezpečeno uzamčením zámkem s číselným kódem <.>
<br> Sběrné místo slouží bezplatně občanům s trvalým pobytem na území obce & chatařům,kteří vlastní nemovitost na území obce Klokočná,a maji zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Klokočná.Sběrné místo není určeno pro odpad vzniklý z podnikatelské činnosti nebo stavebních prací <.>
<br> Článek 2 Obsluha sběrného místa
<br> Sběrné místo je bez obsluhy <.>
<br> Kontejnery a nádoby jsou řádně označeny druhem odpadu.Povinností občanů je věnovat pozornost těmto popisům a odpad řádně umisťovat do správných kontejnerů a nádob <.>
<br> Občané jsou povinni se zdržet takového jednání,které by znamenalo znečištění sběrného místa nebo poškození kontejnerů,nádob a dalšího vybavení sběrného místa <.>
<br> Pří zjištěný závad(y) na sběrném místě či najeho vybavení,mohou občané informovat provozovatele na výše uvedených kontaktech <.>
<br> Článek 3 Tříděné materiály
<br> (1) Na sběrné místo lze ukládat tyto d...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz