« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2023_zveřejněný.pdf
Cecemínsko,IČO 71199845 KEO4 1.10.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023Nst Zd Uz
<br> XXXX Bez paragrafu 1 660 000,00660 000,00 991 000,00 600 327,33XXXXXXXXX X XXXX
2321 XXXX Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 000 000,001 900 000,00 1 098 500,00 823 837,59XXXXXXXXX X XXXX
3399 XXXX Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 2 000,002 000,00 2 000,00 0,00XXXXXXXXX X XXXX
6171 XXXX Činnost místní správy 0,000,00 500,00 457,56XXXXXXXXX X XXXX
6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,001 000,00 1 000,00 286,91XXXXXXXXX X XXXX
6409 XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,000,00 18 870,00 18 852,20XXXXXXXXX X XXXX
<br> Příjmy CELKEM: 2 563 000,00 2 111 870,00 1 443 761,59 2 663 000,00
<br> 1/3
<br>
<br> Cecemínsko,IČO 71199845 KEO4 1.10.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023Nst Zd Uz
<br> 2321 XXXX Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2 350 500,002 234 980,00 2 282 850,00 2 073 573,32XXXXXXXXX X XXXX
3399 XXXX Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 68 000,0068 000,00 68 000,00 0,00XXXXXXXXX X XXXX
3419 XXXX Ostatní sportovní činnost 20 000,0020 000,00 20 000,00 0,00XXXXXXXXX X XXXX
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 500,0010 520,00 10 520,00 533,00XXXXXXXXX X XXXX
6171 XXXX Činnost místní správy 181 500,00176 500,00 176 500,00 137 965,02XXXXXXXXX X XXXX
6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 500,003 000,00 3 000,00 1 226,00XXXXXXXXX X XXXX
6399 XXXX Ostatní finanční operace 30 000,0050 000,00 50 000,00 -159 449,00XXXXXXXXX X XXXX
<br> Výdaje CELKEM: 2 563 000,00 2 610 870,00 2 053 848,34 2 663 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/5791493


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz